• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม Details - โครงการอนุรักษ์ผืนป่ามรดโลกทางธรรมชาติ

เขียนอีเมล พิมพ์

กิจกรรม

Event 

Title:
โครงการอนุรักษ์ผืนป่ามรดโลกทางธรรมชาติ
When:
03/12/2009 - 06/12/2009
Where:
อุ้มผาง -
Category:
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Description

กำหนดการ
โครงการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ (ทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ปี พ.ศ. 2552
วันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2552


วันที่ 3 ธันวาคม 2552
เวลา   08.00   น.        
นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ประชาชน พร้อมกันที่หน้าโรงเรียนชุมชนอุ้มผาง

เวลา   08.30   น.        
นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ประชาชน รับป้ายผ้าคำขวัญต่างๆโรงเรียนละ 5 -10 ป้าย

เวลา   09.00   น.        
ขบวนออกเดินจากหน้าโรงเรียนชุมชนอุ้มผาง – สถานีตำรวจอุ้มผาง – ตลาดห้าแยกถึงที่ว่าการอำเภออุ้มผาง

เวลา   10.30   น.        
ประธานกล่าวเปิดงานโครงการ

เวลา   11.30   น.        
ดนตรี “ชีวิตและอนุรักษ์” (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร)

เวลา   12.00   น.        
รับประทานอาหารเที่ยง (กิจกรรมต่อเนื่อง)

เวลา   12.30 – 22.00  น.    
ดนตรี สลับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมถาม- ตอบปัญหาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องคุณค่าความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 3,000 บาท
- กิจกรรมการเขียนและวาดภาพในไปรษณียบัตร เพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ (ทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง)
- กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “ผืนป่ามรดกโลกของฉัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 4,000 บาท (แยกเป็นระดับ ประถม มัธยม เยาวชนทั่วไป และประชาชน)
- ประกาศผลกรประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ผืนป่ามรดกโลกให้อะไรกับเรา” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 3,000 บาท (แยกเป็นระดับ ประถม มัธยม เยาวชนทั่วไป และประชาชน)

วันที่ 3 – 6 ธันวามคม 2552          
จัดแสดงนิทรรศการตลอด 4 วัน


หมายเหตุ     กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

Venue

Venue:
อุ้มผาง

Description

Sorry, no description available

รับข่าวสาร