• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม Details - 21 ปี สืบ นาคะเสถียร สืบกับเสือ ตามรอยเสือ ตามรอยสืบ

เขียนอีเมล พิมพ์

กิจกรรม

Event 

Title:
21 ปี สืบ นาคะเสถียร สืบกับเสือ ตามรอยเสือ ตามรอยสืบ
When:
26/08/2011 - 04/09/2011
Where:
ห้างสรรพสินค้า แฟรี่แลนด์ - เมือง
Category:
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Description

กำหนดการ โครงการ 21 ปี สืบ นาคะเสถียร สืบกับเสือ ตามรอยเสือ ตามรอยสืบ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554

กิจกรรม    รวมพลังร่วมเรียนรู้ปกป้องสัตว์ป่า เพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ณ ห้างสรรพสินค้า แฟรี่แลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

26 สิงหาคม 2554
08.00 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลงทะเบียน ณ จุดเริ่มต้นขบวน
08.30 – 09.00 น. ตั้งขบวนรณรงค์ ณ จุดเริ่มต้นขบวน
09.00 – 09.45 น. ขบวนรณรงค์เคลื่อนขบวนถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์
09.50 น.             ประธานในการเดินรณรงค์ เดินทางมาถึงบริเวณงาน
09.50 - 10.15 น. ประธานร่วมเปิดโครงการรวมพลังร่วมเรียนรู้ปกป้องสัตว์ป่า เพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกห้วยขา  แข้ง ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์
10.15 – 11.30 น. ประธานร่วมเดินชมนิทรรศการรวมพลังร่วมเรียนรู้ปกป้องสัตว์ป่า เพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์
12.00 – 17.00 น. ชมนิทรรศการรวมพลังร่วมเรียนรู้ปกป้องสัตว์ป่า เพื่อพิทักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้ง ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

27 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554
10.00 – 17.00 น. ชมนิทรรศการรวมพลังร่วมเรียนรู้ปกป้องสัตว์ป่า เพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลก ห้วยขาแข้ง ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

Venue

Venue:
ห้างสรรพสินค้า แฟรี่แลนด์
City:
เมือง
State:
นครสวรรค์
Country:
Country: th

Description

Sorry, no description available

รับข่าวสาร