• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม Details - กำหนดการจัดงานรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร

เขียนอีเมล พิมพ์

กิจกรรม

Event 

Title:
กำหนดการจัดงานรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร
When:
31/08/2011 - 01/09/2011
Where:
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง -
Category:
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Description

กำหนดการจัดงานรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554

รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ณ บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมือง จังหวัดอุทัยธานี
31 สิงหาคม 2554     
08.00 – 08.30 น.        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลงทะเบียน ณ บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมือง จังหวัดอุทัยธานี
09.00 น.                    ประธานในการเดินรณรงค์ เดินทางมาถึงบริเวณงาน
09.00 – 09.30 น.        ประธานร่วมเปิดการเดินรณรงค์ โครงการรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร
09.30 – 11.30 น.        การเดินรณรงค์และแจกสื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกัน อนาคตผืนป่าห้วยขาแข้ง ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

31 สิงหาคม 2554
09.00 – 10.00 น.        ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมรักษาป่าห้วยขาแข้ง ณ อาคารอนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร
10.00 – 11.00 น.        นำเสนอข้อมูลปัญหาการรักษาป่าห้วยขาแข้ง โดย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) คณะกรรมการป่าชุมชน (บ้านห้วยร่วม) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
11.00 – 11.15 น.        เปิดการประชุม โดย นางรตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
11.15 – 12.00 น.        เสวนาปัญหาการป้องกันรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและแนวพื้นที่กันชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชนายประยุทธ หล่อสุวรรณ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินรายการ
12.00 – 13.00 น.        ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.        แนวคิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่ม และกำหนดโจทย์การประชุม
โดย นายตะวันฉาย หงส์วิลัย หัวหน้าภาคสนามพื้นที่นครสวรรค์-กำแพงเพชร  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
13.30 – 15.00 น.        แบ่งกลุ่มตามส่วนการจัดการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อระดมความคิดเห็นการร่วมรักษาป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 4 ส่วนการจัดการ
15.00 น.                    นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและสื่อมวลชนเดินทางถึงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
15.00 – 15.15 น.        นำเสนอผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย ว่าที่ร้อยโทอุทัย ชาญสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
15.15 – 15.30 น.        ปิดการประชุมพร้อมให้แนวนโยบายในการร่วมรักษาป่าห้วยขาแข้งโดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
15.30 – 17.00 น.        ตามอัธยาศัย
17.00 – 18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.00 น.        ดนตรีจากตะวันฉาย
19.00 – 20.30 น.        เวทีนำเสนอข้อมูลภารกิจพิทักษ์ป่า เรื่อง ฤา จะสิ้นลายเสือ โดย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
20.30 – 21.00 น.        รำลึกอดีตหัวหน้าสืบ นาคะเสถียร ผ่านเทคนิคงานแสงและเสียงขนาดเล็ก
21.00 – 21.30 น.        ร่วมจุดเทียนรำลึกถึงอดีตหัวหน้าสืบ นาคะเสถียร
21.30 – 22.30 น.        ชมภาพยนตร์สั้น ในโครงการประกวดหนังสั้น 10 เรื่องเล่าจากผืนป่าตะวันตก ณ ลานกางเต้นท์ ฝั่งสำนักงานมรดกโลก

กิจกรรม    รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
1 กันยายน 2554
07.00 – 09.00 น.        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร
07.30 – 08.30 น.        ทำบุญ ตักบาตร รำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ณ อาคาร อนุสรณ์สถาน สืบนาคะเสถียร
09.30 – 10.30 น.        ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมวางหรีด ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร
10.30 – 11.30 น.        ประธานร่วมเดินชมอาคารนิทรรศการฯ
11.30 น.                     เสร็จพิธีรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร
11.30 – 13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.        ประธานร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณสำนักงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
13.30 น.                     ประธานเดินทางกลับ

*หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าพักได้ที่ลานกางเต้นท์ (ควรเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อม) ห้ามประกอบอาหารในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ควรนำอาหารสำเร็จรูปไป และห้ามนำเครื่องอื่มมึนเมาเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

Venue

Venue:
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   -   Website
Country:
Country: th

Description

Sorry, no description available

รับข่าวสาร