• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

เขียนอีเมลพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
Sorry, no description available
  
 
Date Title Venue City Type
09/09/2012 - 16/09/2012 ปกป้องแม่น้ำโขง หยุดเขื่อนไซยะบุรี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
09/09/2012 - 09/09/2012 เงาไม้ใต้น้ำ มหกรรมดนตรีก่อนที่น้ำจะท่วมโลก ก่อนที่ต้นไม้บนโลกจะไปอยู่ใต้น้ำ - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
11/09/2012 - 11/09/2012 อนาคตผังเมืองไทย...ใครจะช่วย ? - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
26/10/2012 - 26/10/2012 สิทธิชุมชน กฎหมาย และการจัดการทรัพยากรประมงพื้นบ้าน - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
13/11/2012 - 13/11/2012 เสวนา จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
15/11/2012 - 15/11/2012 เขื่อนไซยะบุรีเดินหน้า อนาคตแม่น้ำโขง - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
17/11/2012 - 18/11/2012 ผ้าป่าเพื่อฟื้นฟูชุมชนคลิตี้ล่าง - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
18/11/2012 - 18/11/2012 เสวนา “เขื่อนแม่วงก์: ปัญหาหรือทางออก” - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
22/11/2012 - 25/11/2012 a day BIKE FEST 2012 - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
24/11/2012 - 24/11/2012 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
29/11/2012 - 01/12/2012 มหกรรมเทศกาลสื่อสาธารณะ ครั้งที่ 1 - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
30/11/2012 - 02/12/2012 มินิกรีนแฟร์ “วันวิถีสีเขียว…กิน(ให้)ดี อยู่ดี มีทางเลือก” - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
30/11/2012 - 30/11/2012 เสวนา "ชะตากรรมแปลงนาผืนสุดท้ายของบางกอก" - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
01/12/2012 - 01/12/2012 สืบชะตาป่าสักทอง - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
01/12/2012 - 01/12/2012 อาบฟ้า ห่มดาว ณ เขาแผงม้า - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

page 4 of 31


รับข่าวสาร