• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

เขียนอีเมลพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
Sorry, no description available
  
 
Date Title Venue City Type
28/05/2013 - 28/05/2013 เสวนาวิชาการ สังคมไทย ได้-เสีย อะไรจากโครงการวิจัยหมีแพนด้า........? - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
31/05/2013 - 31/05/2013 BANPU Champions for Change 3 - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
31/05/2013 - 01/06/2013 เทศกาล “เขียวกินได้...เขียวอยู่ดี” - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
05/06/2013 - 05/06/2013 กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
07/06/2013 - 07/06/2013 "ทะเลเดียวกัน: วิกฤตทะเลไทยสู่ทะเลโลก" ยุทธศาสตร์สู่การฟื้นฟูชีวิตทะเลไทย - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
09/06/2013 - 09/06/2013 ค้นหานกจากป่าเล็กในเมืองใหญ่ ครั้งที่ 16 - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
09/06/2013 - 09/06/2013 กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
13/06/2013 - 13/06/2013 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคเหนือ : ผลประโยชน์ ผลกระทบ และทางเลือก - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
14/06/2013 - 15/06/2013 สมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2556 - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
16/06/2013 - 16/06/2013 ทางเลือก ทางรอดของอาหารคนเมือง - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
22/06/2013 - 23/06/2013 มาเป็น fanclub สารคดี ไปดูผีเสื้อด้วยกันสารคดีจัดให้ - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
26/06/2013 - 30/06/2013 นิทรรศการใส่ความคิดพิชิตขยะ - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
27/06/2013 - 27/06/2013 การบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน เรื่องใหญ่ที่ต้อง“รู้” เรื่องร้อนที่ต้อง“คิด” - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
27/06/2013 - 30/06/2013 "ฟื้นชีวิตทะเลไทยกับเรือเอสเพอรันซา" ณ ท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
28/06/2013 - 28/06/2013 “รื้อถอนหรือให้เช่ารีสอร์ทรุกป่า ความขัดแย้งของการพัฒนากับการอนุรักษ์” - - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

page 8 of 31


รับข่าวสาร