• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

นำเสนอภาพถ่ายที่เผยให้เห็นความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ จากพื้นที่ต่างๆของป่าตะวันตก รวมทั้งภาพจากกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ในผืนป่าตะวันตก โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ด้วยเจตนารมย์เพื่อที่จะรักษาป่าผืนใหญ่ไว้ให้คนทั้งชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร้อยเรียงเรื่องราวด้วยภาพทั้งหมดเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าเหล่านี้ไว้สืบไป

ด้วยรักและแรงศรัทธา
น้ำค้างป่า

รับข่าวสาร


SNF Shop

http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/814660smallslideshop_2015_03.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/620037smallslideshop_2015_01.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917465smallslideshop_2015_02.jpg