• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เอกสารวิชาการ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม
Downloads
Overview Search Downloads Submit file
Download details
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม -
นายกมล นวลใย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค นำเสนอการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านแม่น้ำน้อย อุทยานแห่งชาติไทรโยค ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันรักษาป่าและสัตว์ป่า การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม การกำหนดข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม อยู่ในไฟล์ powerpoint สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่Data

Size 7.43 MB
Downloads 1487
Language English
Licence Creative Commons
Author อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Website Homepage
Price free
Created 2009-11-22
Created by seub
Changed at 2009-11-22
Modified by seub

ดาวน์โหลด


รับข่าวสาร