• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก Details - ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด

เขียนอีเมล พิมพ์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

Event 

Title:
ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด
When:
05/06/2017 - 05/06/2017
Category:
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Description

ขอเชิญท่านผู่สนใจร่วมงานแถลงข่าว "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"
.
ร่วมจัดโดย สหภาพยุโรป (European Union), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ ARNIKA Association
.
ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมคริสตัล 2 - 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ 02-952-5061
มลพิษอุตสาหกรรม
.
ขอเชิญท่านผู่สนใจร่วมงานแถลงข่าว "ภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 - 2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8 จังหวัด"
.
ร่วมจัดโดย สหภาพยุโรป (European Union), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ ARNIKA Association ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมคริสตัล 2 - 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
.
กำหนดการ
.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.05 น. กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ
09.05 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานแถลงข่าว โดย Mr. Jérôme Pons (เจอโรม ปงส์) ที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ (ประเทศไทยและมาเลเซีย) สำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย และ ทพ. ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 – 10.30 น. การนำเสนอภาพรวมปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558 – 2559 โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ และอัฏฐพร ฤทธิชาติ ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ
10.30 – 11.30 น. การนำเสนอผลการศึกษาสารโลหะหนักในตะกอนดินในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 8 จังหวัด โดย Marek Šír (มาเร็ก เชียร์), Department of Environmental Chemistry, University of Chemistry and Technology, Prague (UCT Prague) Czech Republic และ อัครพล ตีบไธสง ฝ่ายเทคนิคและวิชาการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ
11.30 – 12.00 น. แลกเปลี่ยน และถาม-ตอบ
12.00 - 13.00 น. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาล และกล่าวปิดการแถลงข่าว โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ
13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: มูลนิธิบูรณะนิเวศ 02-952-5061
ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม


รับข่าวสาร