• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เขื่อน


สุริยันต์ ทองหนูเอียด ออกแถลงการณ์ ครป. คัดค้านแก่งเสือเต้น

อีเมล พิมพ์ PDF
แถลงการณ์ เรื่อง คัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น จ.แพร่

ตามที่ได้มีสถานการณ์น้ำท่วม สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางบางจังหวัด จนมีพยายามสร้างกระแสเรียกร้องให้มีการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น กั้นแม่น้ำยม ในเขตพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ โดยการฉวยโอกาสของนักการเมือง ข้าราชการบางคนนั้น คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวมาอย่างใกล้ชิด ขอแถลงท่าทีและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ดังนี้
 

“พีมูฟ” หนุนค้าน “แผนพัฒนาใต้” – หยุด “เขื่อนแก่งเสือเต้น”

อีเมล พิมพ์ PDF
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) แถลง 2 ฉบับต่อเนื่อง ชี้หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น หยุดทำลายประชาธิปไตย พร้อมหนุนคนใต้ค้านแผนพัฒนาภาคใต้ จี้หยุดการทำร้ายทรัพยากร-วิถีชีวิตชุมชน

วันนี้ (23 ส.ค.54 ) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ P-move ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 29 “หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น หยุดทำลายประชาธิปไตยและความแตกแยก” ระบุถึงโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นว่าเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองที่ผลักดันให้มีการสร้างเขื่อน โดยมีชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ กับชาวบ้านสะเอียบและนักวิชาการที่พยายามปกป้องป่าสักทอง ซึ่งมีการถกเถียงกันมานานกว่า 20 ปี ขณะที่ข้อเท็จจริงจากงานวิชาการจำนวนมากระบุว่าโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่คุ้มทุน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งไม่ได้ อีกทั้งยังมีมติ ครม.หลายฉบับจากหลายรัฐบาลที่ให้ยุติการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น แต่นักการเมืองบางคนกลับไม่รับฟังข้อมูล จับจองแต่ผลประโยชน์จากไม้สักทอง และฉวยโอกาสสร้างกระแสตลอดมา
 

SEA เขื่อนแม่วงก์ วาระซ่อนเร้น หรือความชอบธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF
news_53_02_01_01_02กรมชลประทานพยายามผลักดันการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ผ่านขบวนการทำ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์” หรือ SEA   

เขื่อนแม่วงก์ เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง รับผิดชอบโดยกรมชลประทาน ซึ่งตัวเขื่อนจะสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์จะทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างน้อย 12,000 ไร่ และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสัตว์ป่า พืชพรรณ และระบบนิเวศ
 

เขื่อนแม่วงก์ ตัวการสร้างปัญหาโลกร้อน ทำลายพื้นที่ดูดซับคาร์บอนหมื่นกว่าตัน

อีเมล พิมพ์ PDF
maevong_01ข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผลกระทบ โครงการเขื่อนแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดทำโดย ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ระบุว่า จากการคำนวณพื้นที่ป่าที่จะสูญเสียไปจากการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เมื่อคำนวณเป็นปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้สามารถดูดซับไว้ได้นั้น หากมีการสร้างเขื่อนแม่วงก์  ประเทศไทยจะสูญเสียพื้นที่ที่สามารถดูดซับคาร์บอนได้ประมาณ 10,400 ตันคาร์บอน
 

วาทกรรมเบ็ดเสร็จในการจัดการน้ำของรัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF
ผลจากการที่ประเทศไทยต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่ง (Bowing Treat) กับอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยต้องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของทุนนิยมโลก และทำให้ไทยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนการผลิตครั้งยิ่งใหญ่ จากที่เคยทำการเกษตรกรรม ผลิตเพื่อพออยู่พอกิน ไปเป็นทำการเกษตรกรรมเพื่อส่งออก จึงมีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบน้ำ โดยได้ตั้งกรมคลองขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๕ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม ปัจจุบัน กรมคลอง คือ กรมชลประทาน
 


page 4 of 11

รับข่าวสาร