• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์หลากฉบับ ถึงผู้คิดสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

แถลงการณ์หลากฉบับ ถึงผู้คิดสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

อีเมล พิมพ์ PDF
แก่งเสือเต้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นเรื่องการสนับสนุนสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นกลับมาแย่งพื้นที่ข่าวสารกันอีกครั้ง เมื่อมีการเอ่ยอ้างถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ โดยการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น กั้นแม่น้ำยม ในเขตพื้นที่ อ.สอง จ.แพร่ ขณะเดียวกัน บรรดาผู้ได้รับผลกระทบ เครือข่ายสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ หลากหลายกลุ่ม ก็ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการก่อสร้าง โดยมีเหตุผลแตกต่างกันไป แต่อยู่บนพื้นฐานของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ซึ่งในสัปดาห์นี้ seub.or.th ได้รวบรวมความเห็นต่างๆ มานำเสนอ

ในวันที่ 21 ส.ค. สมัชชาคนจน ก็ได้ออกแถลงการณ์ (ฉบับที่ 10) หยุดผลประโยชน์นักการเมือง หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยมีเนื้อหาว่า เขื่อนแก่งเสือเต้นได้มีการศึกษาจากนักวิชาการหลายสำนักที่ยุติตรงกันแล้วว่า ไม่สมควรสร้าง เพราะมีผลกระทบจำนวนมาก ในขณะที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งได้เลย พร้อมทั้งจะนำไปสู่การทำลายป่าสักทองธรรมชาติผืนสุดท้ายของประเทศไทย กว่า 24,000 ไร่ (สองหมื่นสี่พันไร่) และป่าเบญจพรรณอีกกว่า 36,000 ไร่ (สามหมื่นหกพันไร่) รวมพื้นที่ป่าที่จะสูญเสียไปกว่า 60,000 ไร่ (หกหมื่นไร่)

พร้อมกันนี้ สมัชชาคนจน ได้ฝากให้ย้อนกลับไปดูบทเรียนการสร้างเขื่อนในอดีตที่ผ่านมา ว่าได้สร้างปัญหาอะไรเอาไว้ และยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ทำไมจะต้องสร้างปัญหาใหม่ตามขึ้นมาอีก

“ขอเรียกร้องให้นักสร้างเขื่อนทั้งหลาย ได้กรุณารับผิดชอบต่อเขื่อนที่พวกท่านได้สร้างไว้ด้วย เช่น เขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา และเขื่อนอื่นทั่วประเทศ ที่มีการเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่ พวกท่านควรจะไขปัญหาเก่าที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อน ขอความกรุณาอย่างสร้างปัญหาใหม่อีกเลย”


ในส่วนของนายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณ๊การพยายามสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น (เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา) ว่าเป็นการฉวยโอกาสของนักการเมือง ข้าราชการบางคน ซึ่งทาง นายสุริยันต์ ได้แถลงท่าทีและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ว่า การก่อสร้างโครงการใดๆ โดยเฉพาะโครงการนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบกับชุมชนและระบบนิเวศอย่างรุนแรง รัฐจะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น จนถึงการตัดสินใจและการติดตามประเมินผล ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายๆ มาตรา โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 ซึ่งบัญญัติว่า  “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม"

ด้านขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 29 (ในวันที่ 23 ส.ค.) หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น หยุดทำลายประชาธิปไตยและความแตกแยก ได้แสดงความเห็นว่า ข้อเท็จจริงของการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้นมีข้อสรุปจากงานวิชาการจำนวนมากว่าไม่คุ้มทุนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งไม่ได้ และมีมติ ครม.หลายฉบับจากหลายรัฐบาลที่ให้ยุติการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ชัดเจนแล้ว

พร้อมทั้ง บอกอีกว่า นักการเมืองผู้ผลักดันให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ได้สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนแล้ว เป็นเหตุให้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย กำลังถูกท้าทายและเริ่มสั่นคลอนโดยนักการเมืองน้ำเน่า และแสดงให้เห็นว่า อำนาจนักการเมือง เหนือข้อเท็จจริงและเหตุผลทางวิชาการ

และได้แสดงข้อเรียกร้อง 2 เรื่อง คือ รัฐบาลในฐานะผู้กุมอำนาจบริหารต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตย และยับยั้งบุคคล คณะบุคคล ที่กำลังทำลายระบอบประชาธิปไตยและสร้างความแตกแยกของคนในสังคม โดยเฉพาะคนจากพรรคร่วมรัฐบาล และรัฐบาลต้องยกเลิกการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น แล้วใช้แนวทางหนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งกักเก็บน้ำ ในรูปแบบอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ไม่มีผลกระทบแทนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

ต่อสถานการณ์ดังกล่าว ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) เห็นว่า
1) นักการเมืองผู้ผลักดันให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ได้ทำลายหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียลงแล้ว ด้วยการใช้หลักกูเหนือหลักการ
2) นักการเมืองผู้ผลักดันให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ได้สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนแล้ว
3) ชาวบ้านสะเอียบผู้ปกป้องป่าสักทอง ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว เพราะตกเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกกำจัด ของนักการเมืองที่ผลักดันให้มีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งรวมถึงโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชน ที่ถูกชะลอและยกเลิก เพราะไม่มั่นใจต่อทิศทางในอนาคต

อ่านแถลงการณ์ฉบับต่างๆ
“พีมูฟ” หนุนค้าน “แผนพัฒนาใต้” – หยุด “เขื่อนแก่งเสือเต้น” CLICK
สุริยันต์ ทองหนูเอียด ออกแถลงการณ์ ครป. คัดค้านแก่งเสือเต้น CLICK
แถลงการณ์สมัชชาคนจน ฉบับที่ 10 หยุดผลประโยชน์นักการเมือง หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น CLICK


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร