• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ แผนที่ใหม่กับการทำงานอย่างมีส่วนร่วม

แผนที่ใหม่กับการทำงานอย่างมีส่วนร่วม

อีเมล พิมพ์ PDF
news_02_01_mapในการทำงานโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก หรือที่เรียกกันติดปากว่า "จอมป่า" (JoMPA) ระยะแรก ผลงานที่เห็นชัดเป็นรูปธรรมคือการกันแนวพื้นที่การใช้ประโยชนในพื้นที่เขตอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 129 ชุมชน

จากผลงานดังกล่าว ทำให้ได้ฐานข้อมูลการทำงานขึ้นมาใหม่ ความจำเป็นลำดับถัดมาคือต้องจัดการกับข้อมูลที่ว่าให้อยู่ในรูปแบบที่คนทำงานสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดในพื้นที่ที่แต่ละฝ่าย โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของแผนที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก

ภานุเดช เกิดมะลิ ผู้จัดการภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร บอกว่า การจะบริหารจัดการพื้นที่ที่เราทำงาน คือพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 17 แห่งนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

"งานที่มูลนิธิสืบฯ ทำในช่วงนี้ คือเน้นในเรื่องการจัดทำแผนที่ เราเรียกแผนที่ตัวนี้ว่า แผนที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก"

"ถามว่าทำไมต้องทำแผนที่ขึ้นใหม่ เพราะเรามีความรู้สึกว่าการทำงานในช่วงที่ผ่านมา มีข้อมูลหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น และไม่ปรากฏในพื้นที่อื่น เช่น พื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในชุมชน พื้นที่อนุรักษ์ภายในชุมชน ซึ่งเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสามารถไปด้วยกันได้ เลยจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือในการทำงานร่วมกันระหว่างคนทำงาน กับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ที่อยู่ในพื้นที่"


เนื้อหาในตัวของแผนที่จะยึดพื้นที่ในส่วนของเขตอนุรักษ์ทั้ง 17 แห่งในผืนป่าตะวันตกที่มูลนิธิสืบฯ ทำงานอยู่ เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักในการทำงาน โดยรูปแบบของการจัดทำ จะอ้างอิงมาจากแผนที่ 3 ประเภท คือ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดาวเทียม และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งแผนที่ตัวนี้ถูกจัดให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่อนุรักษ์

ในส่วนของเนื้อหา จะเน้นในเรื่องของการลงข้อมูลพิกัดสถานที่ต่างๆ ซึ่งแผนที่ที่ใช้ทั่วไปไม่มีรายละเอียด อาทิ ที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่า ชุมชนในป่า แนวเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ แนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ ที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการลงลึกในเรื่องข้อมูลระบบนิเวศในพื้นที่ อย่างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ แหล่งอาหาร

news_02_02_map


ในตอนนี้ภานุเดช บอกว่ากำลังอยู่ในช่วงการหารือ และตรวจทานข้อมูลต่างๆ ที่จะนำลงไปใช้ในแผนที่ และหลังจากแผนที่ตัวนี้ทำเสร็จ ขั้นตอนต่อไป อาจมีการเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ อาจทำ work shop ในเรื่องของการแนะนำแผนที่ขึ้นมาเพื่อแจกแจงรายละเอียดให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์

จุดมุ่งหมายของแผนที่ตัวนี้ในแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป อย่างชาวบ้านก็จะได้ทราบข้อมูลของพื้นที่ในรายละเอียดอย่างเป็นทางการมากขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ก็จะเป็นการใช้เพื่อการประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการพื้นที่ สำหรับแผนที่เกิดขึ้นมา

แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้ ไม่ใช่แค่การที่ชาวบ้านเข้าใจข้อมูลต่างๆ ในแผนที่ หรือเจ้าหน้าที่อนุรักษืสามารถใช้ข้อมูลใหม่ในการทำงาน แต่มันคือการที่เจ้าหน้าที่อนุรักษ์กับชาวบ้านมานั่งคุยกันจนเกิดความชัดเจนในการทำงานของแต่ละพื้นที่ ซึ่งนี่ก็คือใจความสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานจอมป่า หรือเรียกอีกอย่างว่า การทำงานในพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมนั่นเอง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร