• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ 27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 23 จากป่าสู่เมือง

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 23 จากป่าสู่เมือง

อีเมล พิมพ์ PDF

จากป่าสู่เมืองจากป่าสู่เมือง บทนี้เป็นเหมือนภาคต่อของเรื่องราวงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร เพราะสำหรับคนทำงานแล้วเมื่อกล่าวคำว่า “จากป่าสู่เมือง” ขึ้นมาก็มักจะนึกถึงโครงการรำลึกสืบ นาคะเสถียรในภาคเมือง ที่จัดเป็นประจำช่วงต้นเดือนกันยายนของทุกๆ ปี


แต่หากกล่าวในภาพรวมใหญ่นั้น จากป่าสู่เมือง ยังหมายความรวมถึงเรื่องงานสื่อสารองค์กรที่นำเรื่องราวจากป่ามาเล่าสู่ให้คนเมืองฟังว่าวันนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรกำลังทำงานดูแลรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างไร ผ่านเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมใหญ่

คำว่าจากป่าสู่เมือง .ศศิน เฉลิมลาภเป็นคนเริ่มนำมาใช้เมื่อตอนเป็นเลขาธิการและร่วมดูแลเรื่องการจัดงานรำลึก และถูกใช้เป็นชื่องานรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร เมื่อปี .. 2554 เป็นครั้งแรก เป้าหมายของการจัดงานในปีนั้นก็อย่างคำที่บอก คือ เน้นการเล่าสู่กันฟังถึงงานที่มูลนิธิสืบฯ ทำ หรืองานที่พวกเรากำลังสานต่อเจตนารมย์ของคุณสืบ นาคะเสถียร ว่าได้ขยายผลไปถึงไหนบ้างแล้ว ไม่ได้เน้นที่ตัวคุณสืบ แต่เป็นการเน้นถึงงานที่รับจากคุณสืบมาทำต่อ (รวมถึงชวนบุคคลภายนอกมาเล่าเรื่องการทำงานอนุรักษ์ในภาพรวมใหญ่ของประเทศด้วย)
.
.

จากป่าสู่เมือง
.
.
.

สำหรับการจัดงานจากป่าสู่เมืองครั้งแรก
(หรืองานรำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร) จัดงานกันที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 3 วัน รูปแบบกิจกรรมก็มีทั้งเวทีเสวนาวิชาการ เวทีดนตรี กิจกรรมจำหน่ายของที่ระลึก การระดมทุน การจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวการทำงานที่ผ่านมาขององค์กร ได้ผลตอบรับจากสาธารณชนที่เข้ามาชมงานเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งก็คงเพราะสถานที่จัดงานอยู่ใจกลางเมือง เดินทางไม่ลำบาก (เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติก็มีทางเดินเชื่อมต่อไปถึงหอศิลป์กรุงเทพฯ) ระยะเวลาการจัดงานที่แบ่งออกเป็น 3 วัน ยึดเอาวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เป็นหลัก ก็ทำให้ผู้สนใจสามารถเลือกมาชมได้ในแต่ละวันตามความสนใจและความสะดวกส่วนบุคคล หรืออาจจะมาทุกวันก็เป็นเรื่องยินดี ต่างจากเดิมที่เคยจัดคอนเสิร์ตกันวันเดียว หากใครไม่ว่าง พลาดแล้วก็พลาดเลย

พอมีผลตอบรับในทางที่ดี ทีมงานส่วนจัดงานก็วางแผนกันว่า ในส่วนโครงการจัดกิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียร ในภาคของเมืองนั้นจะคงรูปแบบการจัดงานเช่นนี้ไว้ คือ จัดงาน 3 วัน ในช่วงต้นเดือนกันยายน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บางปีอาจขยับมาจัดตอนกลางเดือนหรือปลายเดือนเพราะหอศิลป์กรุงเทพฯ ติดคิวจองของผู้ใช้บริการท่านอื่น และก็มีบ้างในบางปีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่วางไว้ตามแผนเนื่องจากเหตุและปัจจัยทั้งภายในภายนอกจำกัดให้ต้องเปลี่ยนการทำกิจกรรมในรูปแบบอื่นแทน

แต่ละปีในชื่อจากป่าสู่เมืองก็จะมีการวางประเด็นหลัก ประเด็นรองในการนำเสนอ ยกตัวอย่างเช่นในช่วง 2 ปีล่าสุดของการจัดงาน คือ .. 2559 และ 2560 เป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตคุณสืบก่อนจะเสียชีวิต อย่างในปี 2559 ก็ครบรอบ 30 ปี งานอพยพสัตว์ป่าตกค้างที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน .สุราษฎร์ธานี ก็หยิบเอาเรื่องนี้มาเป็นธีมหลักในการนำเสนอ เป็นหัวข้อเสวนา และการจัดนิทรรศการ หรืออย่างในปี 2560 นี้ ก็หยิบเอาเหตุการณ์ที่คุณสืบเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดค้านโครงการเขื่อนน้ำโจนที่จะสร้างในผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมาเป็นธีมหลักในการกำหนดหัวข้อและรูปแบบต่างๆ ของการจัดงาน
.
.

จากป่าสู่เมือง
.
.
.
ทั้งนี้ อย่างที่เรียนไปในตอนต้นว่า ปัจจุบันการจัดงานรำลึกในชื่อจากป่าสู่เมืองนั้นไม่ได้อิงเพียงแต่เรื่องของคุณสืบเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายความถึงผลงานของมูลนิธิที่ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของคุณสืบ ซึ่งมีหลายเรื่องหลายประเด็นสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมประจำปีนี้ด้วย

ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยคือ การทำรายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าของประเทศไทยประจำปี จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจากตั้งแต่ .. 2555 หรือเมื่อวาระ 22 ปี สืบ นาคะเสถียร

รายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าของประเทศไทย เป็นการสรุปข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละปีว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ มีการเปรียบเทียบทั้งแบบตามภูมิภาคและตามเขตจังหวัดจัดพิมพ์เป็นเอกสารในรูปแบบแผ่นพับขนาดใหญ่ มีทั้งเนื้อหาและแผนที่แสดงพื้นที่ป่า พื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ประเทศไทย และใช้วาระจัดงานจากป่าสู่เมืองเป็นเวทีบรรยายเนื้อหา เป็นกิจกรรมได้รับความสนใจจากสาธารณชนและสื่อมวลชนติดตามมาฟังกันทุกปี
.
.

รายงานสถานการณ์ป่าไม้
.
.
.

ที่กล่าวไปคือภาพรวมงานจากป่าสู่เมืองในรูปแบบกิจกรรมแต่ในอีกแง่หนึ่ง
จากป่าสู่เมือง คืองานของฝ่ายสื่อสารองค์กรที่คอยบอกเล่าเรื่องราวการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในผืนป่าผ่านสื่อต่างๆ ขององค์กรตลอดทั้งปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาประเภทข่าว บทความ สารคดี นำเสนอผ่านเว็บไซต์และพัฒนามาใช้โซเชียลมีเดียในการนำเสนอตามยุคสมัย โดยในช่วง .. 2555 – 2558 ได้นำเอาเรื่องของการสื่อสารจากป่าสู่เมืองมาวางไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการดำเนินงาน หรือกล่าวได้ว่าให้ความสำคัญกับงานนี้มาเป็นอันดับแรก โดยเนื้อหาของยุทธศาสตร์ระบุเอาไว้ว่า ใช้ศักยภาพโซเชียลเน็ตเวิร์ค ภาพลักษณ์ และผลงานที่ผ่านมาขององค์กร เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร แนวคิดการอนุรักษ์ผืนป่าสู่สาธารณะ และใช้วันที่ 1 กันยายน เป็นช่วงเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งจะพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นมาตรฐานและเพียงพอต่อการทำงาน

ใครอยากรู้ว่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำงานอะไรอยู่ก็ติดตามอ่านได้ที่ www.seub.or.th ปัจจุบันก็ได้พัฒนาให้ทันสมัยเข้ากับยุค หรือติดตามที่เฟสบุ๊คพิมพ์คำว่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก็ปรากฏพบเจอได้โดยง่าย

นอกจากเรื่องราวการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรแล้ว ก็ยังมีเรื่องราวสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจภายในประเทศและจากต่างประเทศอีกด้วย เอกสารแจกต่างๆ ที่เคยผลิต ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์

ผู้เขียนก็หวังอย่างยิ่งว่าเรื่องราวที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้นำเสนอผ่านงานสื่อสารองค์กรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ติดตาม ได้รับรู้สถานการณ์ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำอะไรเพื่อกอบกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้า
.

.
บทความโดย รตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.

 

 

รับข่าวสาร