• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อีเมล พิมพ์ PDF

เครือข่ายภาคประชาชน22 กันยายน 2560 เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นัดรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนในการแก้ไข พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับใหม่ และ กฎกระทรวงว่าด้วยขั้นตอนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... โดยไม่บรรจุเนื้อหาของภาคประชาชนลงไปในกฎหมาย


การมาพร้อมกัน 4 ภาค เป็นการประกาศต่อรัฐบาลว่า ความอดทนที่ประชาชนถูกกระทำนั้นสมควรสิ้นสุดลงได้แล้ว เราจะไม่อดทนต่อการเพิกเฉยเช่นนี้อีกต่อไป การมาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าประชาชนจะลุกขึ้นสู้ โดยมีการอ่านแถลงการณ์รวมในนามเครือข่าย ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฉบับที่ 2 / 2560 มีรายละเอียดดังนี้

การรวมตัวของเราครั้งนี้เป็นการรวมตัวของประชาชนทั้ง 4 ภาคเนื่องจากความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นที่สะสมมานานหลายสิบปี จากกระบวนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เห็นประชาชนเป็นเพียงตุ๊กตาที่มาประดับประดารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความชอบธรรม ส่วนความย่ำแย่ การทำลาย และความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดจากระบวนการประเมินผลกระทบตกอยู่กับพื้นที่ชุมชน หลายสิบปีแล้วที่ประชาชนประเทศไทยถูกย่ำยีด้วยกระบวนการนี้

ในช่วงนับสิบปีที่ผ่านมาประชาชนทั่วทั้งประเทศได้สะท้อนความผิดพลาดอันเกิดจากกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เสียงนั้นนอกจากรัฐไม่ได้ยินแล้ว ยังมีเสียงเหยียดหยามจากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบว่า ทุกอย่างมันชอบธรรมหมดแล้ว เสียงของประชาชนกลายเป็นความน่ารำคาญ แม้ว่าประชาชนทั่วสารทิศจะเดินทางมายัง สผ.เพื่อบอกกล่าว ส่งเอกสารมานับ 100 ฉบับ สะท้อนในเวทีประชุมนับ 1,000 เวที แต่เสียงเหล่านี้ไม่มีผลใดต่อรัฐในการเปลี่ยนแปลง พวกเขาเหล่านั้นยังก่อความผิดพลาดต่อไป

ในรอบสามปีที่ผ่านมาประชาชนพยายามสะท้อนเรื่องนี้มากขึ้น เพราะกฎหมายประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อความขัดแย้งรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวะที่ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่กำลังถูกร่างขึ้น ประชาชนหวังว่าจะก่อความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงว่าด้วยขั้นตอนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้กลับปรากฏว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมไม่สนองเจตนารมณ์การรักษาสิ่งแวดล้อมและเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 58 โดยเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นำเสนอเนื้อหาของประชาชนต่อรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 แต่ปรากฏว่าเนื้อหาของประชาชนไม่ได้รับการเหลียวแลจากกระทรวงแต่อย่างใด พฤติกรรมเช่นนี้เป็นพฤติกรรมเดิมเหมือน 10 ปีที่ผ่านมา รัฐนั้นไม่เคยเปลี่ยน

การมาพร้อมกัน 4 ภาคในวันนี้เพื่อประกาศต่อรัฐบาลว่า ความอดทนที่ประชาชนถูกกระทำนั้นสมควรสิ้นสุดลงได้แล้ว เราจะไม่อดทนต่อการเพิกเฉยเช่นนี้อีกต่อไป การมาวันนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าประชาชนจะลุกขึ้นสู้ เราจะรอตัวแทนรัฐบาลตามที่เราระบุชื่อไว้มาตอบคำถามว่าเหตุใดจึงไม่นำเนื้อหาของประชาชนบรรจุเข้าไปในร่างกฎหมาย โดยเราจะยืนรออยู่ที่นี่ และสำคัญที่สุดเราจะประกาศเจตนารมณ์ครั้งสำคัญของเราในตอนท้าย

เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
22 กันยายน 2560

หมายเหตุ เครือข่าย ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกำหนดจะมาชุมนุมอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ จนกว่า พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว รวมทั้งประกาศว่าด้วยขั้นตอนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับการแก้ไขเพื่อสนองเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

 

รับข่าวสาร