• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ 27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 13 รำลึก สืบ นาคะเสถียร part 2

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 13 รำลึก สืบ นาคะเสถียร part 2

อีเมล พิมพ์ PDF

สืบ นาคะเสถียรสำหรับบางท่านอาจไม่สะดวกในการเดินทางไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดงานรำลึกที่กรุงเทพฯ ไว้เป็นอีกงานหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้คนในเมืองได้รับรู้เรื่องราว แนวคิด งานอนุรักษ์ และการทำงานของคุณสืบ นาคะเสถียร รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวการทำงานของมูลนิธิว่าในแต่ละปีมูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมอะไรไปบ้าง


การจัดงานรำลึกคุณสืบที่กรุงเทพฯ จึงนับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่มูลนิธิดำเนินกิจกรรมกันมาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ .. 2534

ในระยะแรกกิจกรรมที่กรุงเทพฯ แบ่งกิจกรรมหลักใหญ่ๆ 2 ส่วน คือ การนำเสนอผลงานมูลนิธิ กิจกรรมสัมมนาเรื่องราวผืนป่าสัตว์ป่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กับกิจกรรมคอนเสิร์ตระดมทุนหารายได้เพื่อใช้ในการทำงานรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของมูลนิธิต่อไป

ในปีแรกนั้น จัดขึ้นที่สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน มีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อรู้จักใช้ รู้คุณค่า และรู้รักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการจัดประกวดภาพถ่ายโดยนิตยสารสารคดี มีการแถลงข่าวผลงาน 1 ปี แรกของมูลนิธิและการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ที่ต้องบันทึกลงรายละเอียดในงานรำลึกคุณสืบครั้งแรกเป็นสำคัญ เพราะเป็นดังจุดเริ่มต้นของการจัดงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และมีกิจกรรมสำคัญในปีแรก คือ ผู้แทนจาก UNEP ได้มอบรางวัล Global 500 Award ให้แก่คุณสืบ นาคะเสถียร มีคุณสลับ นาคะเสถียร บิดาของคุณสืบเป็นผู้แทนรับมอบ และมูลนิธิสืบยังได้ก่อตั้งรางวัลสืบนาคะเสถียรเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานอนุรักษ์อย่างเข้มแข็ง ในปีแรกนี้ได้มอบให้แก่ คุณวีรวัธน์ ธีระประสาธน์ หัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ในเวลานั้น) และเพื่อนสนิทคุณสืบที่ร่วมกันคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนน้ำโจนมาด้วยกัน

กิจกรรมวันรำลึกคุณสืบ นาคะเสถียรในภาคเมืองเน้นจัดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บางปีอาจไม่ได้ตรงกับวันที่ 1 กันยายน แต่ก็เน้นให้อยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ไม่ให้วันห่างออกไปไกลมากนัก รูปแบบงานก็ค่อยๆ ขยับขยายใหญ่เล็กกันไปตามโอกาส เน้นภาควิชาการ ความรู้ และผลงานสลับกับภาคบันเทิงที่ได้ศิลปินทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาร่วมงานกันมากมาย ศิลปินบางท่านใช้โอกาสนั้นเขียนเพลงเล่าเรื่องราวของคุณสืบให้ได้ฟังกันในหลายๆ แง่มุมตามแต่ที่ศิลปินแต่ละคนจะตีความ งานคอนเสิร์ตจะไปจัดกันที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพราะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง พอสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ ขายสินค้าระดมทุน
.
.

รำลึก สืบ นาคะเสถียร
.
.
.

บางปีจัดกันวันเดียวบ้าง บางปีก็จัดหลายวัน ที่เห็นใช้เวลาจัดงานนานๆ ก็ตอนรำลึก 20 ปี สืบ นาคะเสถียร ปีนั้นจัดกันยาวถึง 20 วัน (ใช้ชื่องานว่า 20 วัน 20 ปี สืบ นาคะเสถียร) ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างดี มีสาธารณะชนเดินทางมาร่วมชมงานกันครบทั้ง 20 วัน

ในบางแง่มุมของงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงผลงานขององค์กร แต่เหมือนวันรวมญาติ รวมคนทำงานสิ่งแวดล้อมให้เพื่อนพ้องน้องพี่มาพบกันปีละครั้ง ในบางปีก็มีกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนฝูงในวงการ เช่น การจัดระดมทุนเพื่อหารายได้ให้แก่องค์กรเพื่อนบ้าน อย่างเมื่อวาระ 26 ปีที่ผ่านมาก็ได้จัดกิจกรรมระดมทุนหารายได้มอบให้มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกไว้ใช้สำหรับทำงาน

ในระยะหลังรูปแบบการจัดงานได้พัฒนามาเป็นงานจากป่าสู่เมืองมีคอนเส็ปต์นำเสนอเรื่องราวจากผืนป่าผลัดเปลี่ยนกันตามวาระโอกาสและประเด็น คงรูปแบบการจัดงานไว้ 3 วัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน ใช้พื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่หลัก เพราะอยู่ใจกลางเมืองและเดินทางสะดวก มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์สำคัญ คือ การผลิตรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทยประจำปี ที่มีทั้งสื่อมวลชนและสาธารณะชนเฝ้าติดตามเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับวันรำลึกถึงคุณสืบนั้น นอกจากงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินการจัดกันมาต่อเนื่องในทุกๆ ปี ยังมีอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของคุณสืบให้ยังคงเป็นที่จดจำ นั่นก็คือ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา ที่ยังคงจัดงานสืบสานปณิธานคุณสืบอยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ

แม้คุณสืบจะจากไปกว่าสองทศวรรษแล้ว และกำลังจะเข้าสู่ทศวรรษที่สามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันนี้คนไทยหลายๆ คนยังระลึกถึงคุณสืบ ซึ่งก็คงไม่ได้หมายความแต่มาร่วมงานรำลึกเท่านั้น แต่เพราะหลายๆ คนได้ระลึกและสืบทอดเจตนานั้นไว้ด้วยกายวาจาและใจเหมือนเช่นที่คุณสืบเคยเป็น
.

 


.
ผู้เขียน รตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.

 

 

รับข่าวสาร