• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ จากป่าสู่เมือง : บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร)

จากป่าสู่เมือง : บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร)

อีเมล พิมพ์ PDF
จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมอะไรบ้าง ?
8 กันยายน 2560 แรงบันดาลใจที่สืบต่อ
เวทีนำเสนอเรื่องราวแรงบันดาลใจจาก 'คุณสืบ นาคะเสถียร' ถึงช่างภาพผืนป่าสัตว์ป่าในประเทศไทย ที่รวมกันเป็นทีมทำงานเดียวกันในชื่อ 'สารคดีสัญชาติไทย' นำทีมโดย ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ กับเรื่องเล่าเรื่องราวสื่อความหมายงานอนุรักษ์ทรัพยากรผ่านภาพถ่ายและงานสารคดีภาพเคลื่อนไหว ในเรื่องราวจากยอดดอยสูงที่อยู่ของกวางผา ไปจนสู่ระบบนิเวศแห่งท้องทะเล อันประกอบด้วยเรื่องเล่าจากยอดดอย พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าตะวันตก ทะเลและวาฬ ผ่านช่างภาพหลากหลายชีวิตที่ทำงานฝังตัวอยู่ในพื้นที่จริง ที่จะออกจากป่ามาอธิบายความสำคัญของผืนป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศ ผ่านศิลปะการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นงานนำเสนออีกมิติ นอกเหนือจากการศึกษาผ่านงานวิชาการ
และจากเรื่องราวทั้ง 5 พื้นที่ที่กล่าวมา จะถูกร้อยเรื่องออกเป็นสารคดีขนาดสั้น 1 เรื่อง ในชื่อ SIAM SPECIES กำหนดฉายครั้งแรกในงานนี้ เวลา 17.00 น.
ปิดท้ายกิจกรรมวันแรกด้วยการแสดงดนตรีของคุณมาโนช พุฒตาล ที่จะเป็นการนำเสนอผ่านบทเพลงที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้ฟัง และสื่อความหมายถึงคนทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแสดงดนตรีของนักดนตรีสาวคุณน้ำ คีตาญชลี
13.00 น. ดนตรี กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
13.30 น. แรงบันดาลที่สืบต่อ โดย ทีมงานสารคดีสัญชาติไทย
17.00 น. ฉายภาพยนตร์สารคดี SIAM SPECIES
17.30 น. ดนตรี มาโนช พุฒตาล
18.00 น. ดนตรี น้ำ คีตาญชลี
9 กันยายน 2560 : บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน
ร่วมรำลึกเหตุการณ์หยุดเขื่อนน้ำโจน โดยคุณสืบ นาคะเสถียร และผองเพื่อน ผ่านงานบรรยายจากบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์ ทั้งจากนักวิชาการ ภาคประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงเพื่อนสนิทของคุณสืบ นาคะเสถียร อาทิ เช่น คุณไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คุณคุณภินันทน์ โชติรสเศรณี คุณวีระวัฒน์ ธีระประศาสน์ ผลัดเปลี่ยนหวุนเวียนขึ้นมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ใหญ่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว
นอกจากเรื่องของเขื่อนน้ำโจนแล้ว มูลนิธิได้ใช้วาระนี้ สรุปการทำงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 งานเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า ในประเด็นเรื่องเขื่อนแม่วงก์ หลังจากเหตุการณ์เดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ผ่านมาครบ 4 ปี ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ตรงไหน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำอะไรเพิ่มเติมไปแล้วบ้าง คุณอรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ในส่วนของภาคดนตรี สุรชัย จันทิมาธร และวงคาราวานจะคืนเวทีรำลึก สืบ นาคะเสถียร อีกครั้ง พร้อมบทเพลงเรื่องเล่าจากพงไพร ร่วมด้วยวงมโหระทึก นำโดย คุณนพพล โกมารชุน และคุณปรียานุช ปานประดับ และอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มมากความสามารถ คุณแม็ก เจนมานะ
13.00 น. ดนตรี แม็ก เจนมานะ
13.40 น. เสวนา บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน
17.00 น. เรื่องเล่าจากพงไพร โดย สุรชัย จันทิมาธร และวงคาราวาน
18.00 น. บันทึก 4 ปี คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ และการจัดการน้ำทางเลือก
18.30 น. ดนตรี มโหระทึก
10 กันยายน 2560 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย
วันสุดท้ายของกิจกรรมจากป่าสู่เมือง เป็นเวทีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทย ประกอบไปด้วย รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย โดย คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และรายงานสุขภาพกลุ่มป่าประเทศไทย โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมถึงสถานการณ์อื่นๆ จากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในแต่ละแขนง และรายงานสถนการณ์เสือโคร่งในผืนป่าไทย โดย ทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
และปิดท้ายงานจากป่าสู่เมืองด้วยการแสดงดนตรี โดย วงจินตะ ริค วชิรปิลันธ์ วงพอส วงซิกชายด์ และมาโนช พุฒตาล กับวงเดอะ แลมบ์
13.00 น. ดนตรี จินตะ
13.40 น. เรื่องเล่าจากนักวิจัย เสือโคร่งกับงานอนุรักษ์ผืนป่าไทย
14.20 น. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
15.40 น. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย และสุขภาพกลุ่มป่าไทย
16.20 น. ดนตรี ริค วชิรปิลันธ์
17.00 น. ดนตรี พอส
17.50 น. ดนตรี ซิกชายด์
18.50 น. ดนตรี เดอะ แลมบ์ (มาโนช พุฒตาล)
นอกจากภาคกิจกรรมบนเวทีแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังมีซุ้มกิจกรรมให้ร่วมชมและสนับสนุนกิจกรรมรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรอีกหลายกิจกรรม อาทิ ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกองค์กร ซุ้มกิจกรรมระดมทุนเพื่อรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ซุ้มกิจกรรมจากโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก และจัดแสดงนิทรรศการสืบ นาคะเสถียร กับเขื่อนน้ำโจนให้ชมในบริเวณงาน
กิจกรรม จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร) ทั้ง 3 วัน เปิดให้เข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตามเวลาเปิดทำการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส่วนกิจกรรมด้านเวที จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
หลังเหตุการณ์อพยพสัตว์ป่าตกค้างที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน สืบ นาคะเสถียร ได้เขียนรายงานสรุปภารกิจครั้งนั้นเอาไว้ว่า “ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เป็นกระบวนการทำลายแหล่งพันธุกรรมตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของผืนป่าทั้งหมดที่มนุษย์มิอาจสร้างขึ้นมาได้”
จากเหตุการณ์หนึ่ง นำไปสู่อีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญในชีวิตของสืบ
ในปี 2530 รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะอนุมัติโครงการเขื่อนน้ำโจนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหากมีการก่อสร้างเขื่อนเกิดขึ้นจะทำให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรประมาณ 150,000 ไร่ ต้องจมน้ำกลายเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ
สืบ นาคะเสถียร ซึ่งเฝ้าติดตามสถานการณ์มาเป็นเวลานาน ได้เข้าร่วมการต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจนอย่างแข็งขัน โดยใช้บทเรียนจากการอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานเป็นกรณีศึกษา พร้อมกับเริ่มผันตัวเองจากความเป็นนักวิชาการสู่เส้นทางนักอนุรักษ์ที่ทำงานรณรงค์คัดค้านอย่างเต็มตัว
สืบใช้ความเป็นนักวิชาการอธิบายต่อสาธารณชนให้เห็นว่า เราจะสูญเสียสัตว์ป่ามหาศาลเพียงใดหากมีการสร้างเขื่อนน้ำโจน บางครั้งมีโอกาสพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่จะมีการสร้างเขื่อนน้ำโจน สืบจะเล่าบทเรียนจากเขื่อนเชี่ยวหลานให้นักข่าวฟังว่า ในอนาคตบริเวณนี้จะกลายสภาพเป็นทะเลสาบ เนินสูงตรงนี้จะกลายสภาพเป็นเกาะจากการถูกน้ำท่วม สัตว์จะตายจากการสร้างเขื่อนได้อย่างไร และจะมีผลกระทบตามมาอีกมากเท่าไหร่
นอกจากตัวของสืบแล้ว ในงานคัดค้านเขื่อนน้ำโจน ยังมีนักวิชาการ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ออกมาร่วมกันคัดค้านโครงการนี้เป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่มีสาธารณชนจากทุกภาคส่วนร่วมกันจนเกิดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่
ด้วยความพยายามในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของเหล่านักอนุรักษ์ ทำให้ในท้ายที่สุด รัฐบาลได้มีมติระงับการสร้างเขื่อนน้ำโจน (เมษายน พ.ศ.2531) ทำให้ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นบ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่ามาจนถึงทุกวันนี้
ในวาระครบรอบ 27 ปี การจากไปของสืบ นาคะเสถียร และเหตุการณ์ปกป้องผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอชวนผู้สนใจเข้าร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ของประเทศ ในงาน จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สืบ นาคะเสถียรจากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมอะไรบ้าง ?

8 กันยายน 2560 : แรงบันดาลใจที่สืบต่อ
เวทีนำเสนอเรื่องราวแรงบันดาลใจจาก ‘สืบ นาคะเสถียร’ ถึงช่างภาพผืนป่าสัตว์ป่าในประเทศไทย ที่รวมกันเป็นทีมทำงานเดียวกันในชื่อ ‘สารคดีสัญชาติไทย’ นำทีมโดย ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ และแจ็ค ณ อยุธยา กับเรื่องเล่าสื่อความหมายงานอนุรักษ์ทรัพยากรผ่านภาพถ่ายและงานสารคดีภาพเคลื่อนไหว เช่น เรื่องราว 4 องศา มหาสมุทร โดย คุณนัท สุทนเตมีย์ และทีมดิจิทะเล คุณพลพิชญ์ คมสัน และคุณชุตินันท์ โมรา ป่าดิบสุดแดนใต้ โดยทีมเชิญช่างภาพ 10 Photos Wild คุณอรุณ ร้อยศรี คุณเริงฤทธิ์-คุณเริงชัย คงเมือง และ Borderless Ocean ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล โดยทีมโลกโสภา คุณจักรพงษ์ ศรีประสม คุณณพงษ์ สุทธิวิไล และคุณภคินัย ยิ้มเจริญ พร้อมชมตัวอย่างเรื่องราวมหัศจรรย์สายพันธุ์สยามได้ในงาน

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi}


ปิดท้ายกิจกรรมวันแรกด้วยการแสดงดนตรีของคุณมาโนช พุฒตาล ที่จะเป็นการนำเสนอผ่านบทเพลงที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้ฟัง และสื่อความหมายถึงคนทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแสดงดนตรีของนักดนตรีสาวเสียงคุณภาพอย่างคุณน้ำ คีตาญชลี

13.00 น. ดนตรี เซเวียร์ เค

13.30 น. แรงบันดาลใจที่สืบต่อ โดย กลุ่มหมาไน

14.00 น. แรงบันดาลใจที่สืบต่อ โดย ทีมงานสารคดีสัญชาติไทย

16.30 น. ดนตรี มาโนช พุฒตาล

17.00 น. ดนตรี น้ำ คีตาญชลี

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi}
9 กันยายน 2560 : บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน
ร่วมรำลึกเหตุการณ์หยุดเขื่อนน้ำโจน กับเรื่องราวการทำงานของสืบ นาคะเสถียร และผองเพื่อน ผ่านงานบรรยายจากบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์ ในมิติต่างๆ ทั้งจากนักวิชาการ ภาคประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงเพื่อนสนิทของคุณสืบ นาคะเสถียร อาทิ เช่น คุณไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คุณสุประดิษฐ์ กัณห์วานิช คุณภินันทน์ โชติรสเศรณี รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์ ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ใหญ่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว

นอกจากเรื่องของเขื่อนน้ำโจนแล้ว มูลนิธิสืบฯ ได้ใช้วาระนี้ สรุปการทำงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 งานเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า ในประเด็นเรื่องเขื่อนแม่วงก์ หลังจากเหตุการณ์เดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ผ่านมาครบ 4 ปี ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ตรงไหน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำอะไรเพิ่มเติมไปแล้วบ้าง คุณอรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ในส่วนของภาคดนตรี คุณสุรชัย จันทิมาธร และวงคาราวานจะคืนเวทีรำลึกสืบ นาคะเสถียรอีกครั้ง พร้อมบทเพลงเรื่องเล่าจากพงไพร ร่วมด้วยวงมโหระทึก นำโดย คุณนพพล โกมารชุน และคุณปรียานุช ปานประดับ และอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มมากความสามารถ คุณแม็ก เจนมานะ

13.00 น. ดนตรี แม็ก เจนมานะ
13.40 น. เสวนา บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน
16.30 น. เรื่องเล่าจากพงไพร โดย สุรชัย จันทิมาธร และวงคาราวาน
17.30 น. บันทึก 4 ปี คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ และการจัดการน้ำทางเลือก
18.00 น. ดนตรี มโหระทึก

10 กันยายน 2560 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย
วันสุดท้ายของกิจกรรมจากป่าสู่เมือง ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทย ประกอบไปด้วย รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย โดย คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และรายงานสุขภาพกลุ่มป่าประเทศไทย โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมถึงประเด็นสาธารณะที่เราควรรู้ อย่างเรื่องขยะ โดยคุณเพชร มโนปวิตร พันธยัตรป่าไม้ โดย ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และรายงานสถานการณ์เสือโคร่งในผืนป่าไทย โดย ทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

ปิดท้ายงานจากป่าสู่เมืองด้วยการแสดงดนตรี โดย วงจินตะ ริค วชิรปิลันธ์ วงพอส วงซิกชายด์ และมาโนช พุฒตาล กับวงเดอะ แลมบ์

13.00 น. ดนตรี จินตะ
13.40 น. เรื่องเล่าจากนักวิจัยเสือโคร่ง โดย ทีมนักวิจัยสถานีสัตว์ป่าเขานางรำ
14.20 น. รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
15.40 น. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย และสุขภาพกลุ่มป่าไทย
16.20 น. ดนตรี ริค วชิรปิลันธ์
17.00 น. ดนตรี พอส
18.00 น. ดนตรี ซิกชายด์
19.00 น. ดนตรี เดอะ แลมบ์ (มาโนช พุฒตาล)

นอกจากภาคกิจกรรมบนเวทีแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังมีซุ้มกิจกรรมให้ร่วมชมและสนับสนุนกิจกรรมรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรอีกหลายกิจกรรม อาทิ ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกองค์กร ซุ้มกิจกรรมระดมทุนเพื่อรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ซุ้มกิจกรรมจากโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก และจัดแสดงนิทรรศการสืบ นาคะเสถียร กับเขื่อนน้ำโจนให้ชมในบริเวณงาน

กิจกรรม จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร) ทั้ง 3 วัน เปิดให้เข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตามเวลาเปิดทำการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส่วนกิจกรรมด้านเวที จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

.
.

สืบ นาคะเสถียร
.
.

หลังเหตุการณ์อพยพสัตว์ป่าตกค้างที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน สืบ นาคะเสถียร ได้เขียนรายงานสรุปภารกิจครั้งนั้นเอาไว้ว่า “ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เป็นกระบวนการทำลายแหล่งพันธุกรรมตลอดจนแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของผืนป่าทั้งหมดที่มนุษย์มิอาจสร้างขึ้นมาได้”

จากเหตุการณ์หนึ่ง นำไปสู่อีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญในชีวิตของสืบ นาคะเสถียร

ในปี 2530 รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะอนุมัติโครงการเขื่อนน้ำโจนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหากมีการก่อสร้างเขื่อนเกิดขึ้นจะทำให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรประมาณ 150,000 ไร่ กลายเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ

สืบ นาคะเสถียร ซึ่งเฝ้าติดตามสถานการณ์มาเป็นเวลานาน ได้เข้าร่วมการต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจนอย่างแข็งขัน โดยใช้บทเรียนจากการอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานเป็นกรณีศึกษา พร้อมกับเริ่มผันตัวเองจากความเป็นนักวิชาการสู่เส้นทางนักอนุรักษ์ที่ทำงานรณรงค์คัดค้านอย่างเต็มตัว

สืบใช้ความของนักวิชาการอธิบายต่อสาธารณชนให้เห็นว่า เราจะสูญเสียสัตว์ป่ามหาศาลเพียงใดหากมีการสร้างเขื่อนน้ำโจน บางครั้งมีโอกาสพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวร สืบจะเล่าบทเรียนจากเขื่อนเชี่ยวหลานให้นักข่าวฟังว่า ในอนาคตบริเวณนี้จะกลายสภาพเป็นทะเลสาบ เนินสูงตรงนี้จะกลายสภาพเป็นเกาะจากการถูกน้ำท่วม สัตว์จะตายจากการสร้างเขื่อนได้อย่างไร และจะมีผลกระทบตามมาอีกมากเท่าไหร่

นอกจากตัวของสืบแล้ว ในงานคัดค้านเขื่อนน้ำโจน ยังมีนักวิชาการ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ออกมาร่วมกันคัดค้านโครงการนี้เป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่มีสาธารณชนจากทุกภาคส่วนร่วมกันต่อสู้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

ด้วยความพยายามในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของเหล่านักอนุรักษ์ ทำให้ในท้ายที่สุด รัฐบาลได้มีมติระงับการสร้างเขื่อนน้ำโจน (เมษายน พ.ศ.2531) ทำให้ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นบ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่ามาจนถึงทุกวันนี้

ในวาระครบรอบ 27 ปี การจากไปของสืบ นาคะเสถียร และเหตุการณ์ปกป้องผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอชวนผู้สนใจเข้าร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ของประเทศ ในงาน จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

.

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 0-2580-4381 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เฟสบุ๊ค facebook.com/SeubNakhasathienFD ทวิตเตอร์ twitter.com/seubfd หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หน้ากิจกรรมที่ จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน
.

เขื่อนน้ำโจน
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง