• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ 21 มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก

21 มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก

อีเมล พิมพ์ PDF
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ในระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองประวัติศาสตร์คาร์คูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้พิจารณาอนุมัติมรดกโลกใหม่ 21 แห่ง และมีการพิจารณาให้กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พะนครศรีอยุธยา ไม่ถูกจัดอยู่ในภาวะอันตราย
สำหรับการประกาศพื้นที่มรดกโลกใหม่ทั้ง 21 แห่งนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาอนุมัติมรดกโลกทางวัฒนธรรม 18 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการประกาศส่วนขยายเพิ่มเติมอาณาเขตพื้นมรดกโลกอีก 5 แห่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติทั้ง 3 แห่ง ประกอบไปด้วย
พื้นที่ Dauria ประเทศมองโกเลีย และรัสเซีย เป็นพื้นที่แบบทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe) ป่า ทะเลสาบ ตลอดจนพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลสภาพภูมิอากาศสองทิศทางจากทางตะวันออกของมองโกเลียและรัสเซีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่มีลักษณะเฉพาะ มีระยะเวลาแห้งและเปียกที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศที่มีความสำคัญระดับโลก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ป่าที่หายาก เช่น นกกระเรียนขาว และลูกนกอินทรีที่มีขนาดใหญ่รวมทั้งสัตว์ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ทั้งยังเป็นเส้นทางที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวมองโกเลียอีกด้วย
อุทยานแห่งชาติ Los Alerces ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสตอนเหนือของ Patagonia ประเทศอาร์เจนติน่า อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีการก่อตัวของธารน้ำแข็งที่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดภูมิทัศน์ในภูมิภาคที่สร้างความงดงาม ที่สำคัญ คือ มีระบบการจัดการและอนุรักษ์พืชไม้นานาพันธุ์ ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะต้นไซปรัส สายพันธุ์ปาตาโกเนีย (Patagonia) ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
ที่ราบสูง Qinghai Hoh Xil ประเทศจีน เป็นที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก มีความสูงกว่า 4,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำกว่าศูนย์ตลอดทั้งปี สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ มากกว่าหนึ่งในสามของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นพืชอาหารเฉพาะถิ่นที่ราบสูง และยังเป็นเส้นทางการอพยพละมั่งในทิเบต สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์
ส่วนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 18 แห่ง ประกอบไปด้วย โบราณสถานและเหมืองหินอ่อน Aphrodisias (ตุรกี), เมือง Asmara (เอริเทรีย), วิหารแห่ง Sviyazhsk (รัสเซีย), ถ้ำและศิลปะโบราณ Swabian Jura (เยอรมนี), ย่านเมืองเก่า Hebron/Al-Khalil (ปาเลสไตน์), เมืองประวัติศาสตร์ Ahmadabad (อินเดีย), เมืองประวัติศาสตร์ Historic City of Yazd (อิหร่าน), Kujataa Greenland (เดนมาร์ก), เกาะ Kulangsu (จีน), เมืองMbanza Kongo (แองโกลา), เกาะศักดิ์สิทธิ์ Okinoshima (ญี่ปุ่น), พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ Taputapuatea (ฝรั่งเศส), เหมือง Tarnowskie Góry (โปแลนด์), โซนปราสาทโบราณ Sambor Prei Kuk (กัมพูชา), เขตทะเลสาบ The English Lake District (สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ), ท่าเรือโบราณ Valongo (บราซิล), กำแพง Venetian Works of Defence (โครเอเชีย อิตาลี และ มอนเตรเนโกร) และพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างทะเลทรายที่กว้างใหญ่ กับวัฒนธรรมชนเผ่า Khomani (แอฟริกาใต้)
สำหรับมรดกโลกที่ประกาศเพิ่มส่วนขยาย ประกอบไปด้วย อาคารและอนุสาวรีย์ Bauhaus and its Sites (เยอรมนี), อารามหลวง Gelati Monastery (จอร์เจีย), เกาะกลางและเมืองใหม่ Strasbourg (ฝรั่งเศส) ป่าโบราณ Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe อยู่ในพื้นที่ 12 ประเทศของทวีปยุโรป และกลุ่มป่า W-Arly-Pendjari (เบนิน บูร์กินาฟาโซ และ ไนเจอร์)
หากนับรวมมรดกโลกใหม่ที่ประกาศเพิ่มในปีนี้ จนถึงปัจจุบัน มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติรวมกันทั้งหมด 1073 แห่ง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 814 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 224 แห่ง ตลอดจนที่เป็นมรดกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 35 แห่ง อยู่ใน 167 ประเทศ
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 41 นี้ ยังมีการประชุมย่อยต่างๆ อีกหลายวาระ เช่น ได้มีแถลงการณ์เรียกร้องให้ส่งเสริมการรักษาและการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกหวงแหนของภาคประชาชน มีผู้แทนเยาวชน 32 คนจาก 32 ประเทศเข้าร่วมการประชุมแสดงความห่วงใยต่อสภาพการทำลายมรดกโลกในปัจจุบัน พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกให้ความสำคัญ ร่วมกำลังรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในส่วนประเทศไทยมีวาระเข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการมรดกโลก 2 เรื่อง มีข้อสรุปการประชุม ดังนี้ (1) มีมติให้แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พะนครศรีอยุธยา ไม่จัดให้แหล่งมรดกโลกทั้ง 2 แห่งอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชื่นชมการดำเนินการของไทย ในการจัดทำมาตรการด้านต่างๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาคุณค่าความโดดเด่น อันเป็นสากล (OUV) ของแหล่งมรดกโลก (2) เห็นชอบการนำเสนอพระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรจุไว้ในในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจังหวัดนครพนมจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารการนำเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นเเหล่งมรดกโลกต่อไป
เมื่อนับรวมพระธาตุพนม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดก สถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ, กลุ่มป่าแก่งกระจาน, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, สถานที่ อนุสรณ์สถาน และพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเชียงใหม่ เมืองหลวงแห่งล้านนา และพระธาตุพนม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมรดกโลกแห่งใหม่ ทั้ง 21 แห่ง ได้ที่ World Heritage Site New Inscriptions in 2017
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองคืกรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มรดกโลกการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ในระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองประวัติศาสตร์คาร์คูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ได้พิจารณาอนุมัติมรดกโลกใหม่ 21 แห่ง และมีการพิจารณาให้กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พะนครศรีอยุธยา ไม่ถูกจัดอยู่ในภาวะอันตราย

สำหรับการประกาศพื้นที่มรดกโลกใหม่ทั้ง 21 แห่งนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาอนุมัติมรดกโลกทางวัฒนธรรม 18 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการประกาศส่วนขยายเพิ่มเติมอาณาเขตพื้นมรดกโลกอีก 5 แห่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติทั้ง 3 แห่ง ประกอบไปด้วย
.
.

Dauria
Landscapes of Dauria Photo IUCN Maja Vasilisevic
.
.
พื้นที่ Dauria ประเทศมองโกเลีย และรัสเซีย เป็นพื้นที่แบบทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe) ป่า ทะเลสาบ ตลอดจนพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลสภาพภูมิอากาศสองทิศทางจากทางตะวันออกของมองโกเลียและรัสเซีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่มีลักษณะเฉพาะ มีระยะเวลาแห้งและเปียกที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศที่มีความสำคัญระดับโลก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ป่าที่หายาก เช่น นกกระเรียนขาว และลูกนกอินทรีที่มีขนาดใหญ่รวมทั้งสัตว์ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ทั้งยังเป็นเส้นทางที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวมองโกเลียอีกด้วย
.
.

Los Alerces National Park Photo by Sarmale Olga
Los Alerces National Park Photo by Sarmale Olga
.
.
อุทยานแห่งชาติ Los Alerces ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสตอนเหนือของ Patagonia ประเทศอาร์เจนติน่า อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีการก่อตัวของธารน้ำแข็งที่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดภูมิทัศน์ในภูมิภาคที่สร้างความงดงาม ที่สำคัญ คือ มีระบบการจัดการและอนุรักษ์พืชไม้นานาพันธุ์ ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะต้นไซปรัส สายพันธุ์ปาตาโกเนีย (Patagonia) ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
.
.

Qinghai Hoh Xil photo Han Jiajun
Qinghai Hoh Xil Photo Han Jiajun
.
.
ที่ราบสูง Qinghai Hoh Xil ประเทศจีน เป็นที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก มีความสูงกว่า 4,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำกว่าศูนย์ตลอดทั้งปี สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ มากกว่าหนึ่งในสามของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นพืชอาหารเฉพาะถิ่นที่ราบสูง และยังเป็นเส้นทางการอพยพละมั่งในทิเบต สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์

ส่วนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 18 แห่ง ประกอบไปด้วย โบราณสถานและเหมืองหินอ่อน Aphrodisias (ตุรกี), เมือง Asmara (เอริเทรีย), วิหารแห่ง Sviyazhsk (รัสเซีย), ถ้ำและศิลปะโบราณ Swabian Jura (เยอรมนี), ย่านเมืองเก่า Hebron/Al-Khalil (ปาเลสไตน์), เมืองประวัติศาสตร์ Ahmadabad (อินเดีย), เมืองประวัติศาสตร์ Historic City of Yazd (อิหร่าน), Kujataa Greenland (เดนมาร์ก), เกาะ Kulangsu (จีน), เมืองMbanza Kongo (แองโกลา), เกาะศักดิ์สิทธิ์ Okinoshima (ญี่ปุ่น), พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ Taputapuatea (ฝรั่งเศส), เหมือง Tarnowskie Góry (โปแลนด์), โซนปราสาทโบราณ Sambor Prei Kuk (กัมพูชา), เขตทะเลสาบ The English Lake District (สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ), ท่าเรือโบราณ Valongo (บราซิล), กำแพง Venetian Works of Defence (โครเอเชีย อิตาลี และ มอนเตรเนโกร) และพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างทะเลทรายที่กว้างใหญ่ กับวัฒนธรรมชนเผ่า Khomani (แอฟริกาใต้)

สำหรับมรดกโลกที่ประกาศเพิ่มส่วนขยาย ประกอบไปด้วย อาคารและอนุสาวรีย์ Bauhaus and its Sites (เยอรมนี), อารามหลวง Gelati Monastery (จอร์เจีย), เกาะกลางและเมืองใหม่ Strasbourg (ฝรั่งเศส) ป่าโบราณ Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe อยู่ในพื้นที่ 12 ประเทศของทวีปยุโรป และกลุ่มป่า W-Arly-Pendjari (เบนิน บูร์กินาฟาโซ และ ไนเจอร์)

หากนับรวมมรดกโลกใหม่ที่ประกาศเพิ่มในปีนี้ จนถึงปัจจุบัน มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติรวมกันทั้งหมด 1073 แห่ง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 814 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 224 แห่ง ตลอดจนที่เป็นมรดกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 35 แห่ง อยู่ใน 167 ประเทศ
.
.

IUCN
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 41 Photo UNESCO
.
.
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 41 นี้ ยังมีการประชุมย่อยต่างๆ อีกหลายวาระ เช่น ได้มีแถลงการณ์เรียกร้องให้ส่งเสริมการรักษาและการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกหวงแหนของภาคประชาชน มีผู้แทนเยาวชน 32 คนจาก 32 ประเทศเข้าร่วมการประชุมแสดงความห่วงใยต่อสภาพการทำลายมรดกโลกในปัจจุบัน พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกให้ความสำคัญ ร่วมกำลังรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในส่วนประเทศไทยมีวาระเข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการมรดกโลก 2 เรื่อง มีข้อสรุปการประชุม ดังนี้ (1) มีมติให้แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พะนครศรีอยุธยา ไม่จัดให้แหล่งมรดกโลกทั้ง 2 แห่งอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชื่นชมการดำเนินการของไทย ในการจัดทำมาตรการด้านต่างๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาคุณค่าความโดดเด่น อันเป็นสากล (OUV) ของแหล่งมรดกโลก (2) เห็นชอบการนำเสนอพระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรจุไว้ในในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจังหวัดนครพนมจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารการนำเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นเเหล่งมรดกโลกต่อไป

เมื่อนับรวมพระธาตุพนม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดก สถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ, กลุ่มป่าแก่งกระจาน, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, สถานที่ อนุสรณ์สถาน และพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเชียงใหม่ เมืองหลวงแห่งล้านนา และพระธาตุพนม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมรดกโลกแห่งใหม่ ทั้ง 21 แห่ง เพิ่มเติมได้ที่ World Heritage Site New Inscriptions in 2017
.

.
เรียบเรียง โดย เอกวิทย์ เตระดิษฐ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
.

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง