• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ บอกรักโลก บอกเลิก "ถุงพลาสติก"

บอกรักโลก บอกเลิก "ถุงพลาสติก"

อีเมล พิมพ์ PDF
บอกรักโลก บอกเลิก "ถุงพลาสติก"
.
เมื่อปีที่แล้ววารสาร Science ตีพิมพ์งานวิจัยระบุถึงปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นไว้ราว 275 ล้านตัน และขยะเหล่านี้ไหลลงทะเลมากถึง 8 ล้านตัน โดยฐานข้อมูลขยะทะเล จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเทศไทย ปี 2558 ได้แบ่งประเภทขยะไว้ดังนี้ (1)ถุงพลาสติก 13% (2)หลอดเครื่องดื่ม 10% และ (3)ฝาพลาสติก 8% ของปริมาณขยะทะเลทั้ง 50,000-60,000 ตันต่อปี (ขยะพลาสติกมีปริมาณประมาณ 750 ล้านชิ้นต่อปี) ที่ทำให้ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ของโลกในการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากปริมาณขยะทางทะเลเท่านั้น
.
อย่างที่ทราบกันดีว่าพลาสติกจำเป็นต้องใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย แต่รู้หรือไม่ว่านานถึง 450 ปี หรือคิดง่ายๆ ว่าเป็นมรดกตกทอดยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ
.
หลายประเทศจึงตั้งเป้าไปที่การกำจัดถุงพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบหลักของขยะพลาสติกในทะเล ทั้งทวีปอเมริกา แอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง ที่มีออกมาตรการเพื่อลดจำนวนถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ทั้งการออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ให้ใช้ถุงแบบใช้ซ้ำได้ การเก็บค่าถุงพลาสติกจากลูกค้า การเก็บภาษีสำหรับการผลิตและการนำเข้าถุงพลาสติก และการเก็บภาษีถุงพลาสติก
.
ยกตัวอย่างประเทศไอร์แลนด์ เริ่มบังคับใช้การจัดการขยะโดยการเก็บภาษีถุงพลาสติก 15 ยูโรเซนต์ต่อใบ เมื่อปี 2544 ซึ่งปีแรกที่เริ่มเก็บภาษี พบว่า สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ 90% จาก 1,200 ล้านใบเหลือ 235 ล้านใบ ทำให้ขยะทั่วประเทศมีปริมาณลดลงอย่างมาก ต่อมาปี 2550 ไอร์แลนด์ขึ้นภาษีถุงพลาสติกเป็น 22 ยูโรเซนต์ หลังที่ยอดการใช้ถุงพลาสติกในช่วงปี 2547-2549 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
.
ประเทศไทยเอง ก็ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาจาก "ถุงพลาสติก" ได้พ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารับถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ ซึ่งการรับถุงแต่ละครั้งนั้นเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แจกจ่ายถุงพลาสติกต่อวันถึง 7,000,000 ถุง นั่นหมายความว่าหนึ่งปีเราจะมีถุงพลาสติกประมาณ 2,500 ถุง ที่จะกลายเป็นขยะภายในประเทศไทย ดังนั้นยิ่งเรางดการรับถุงพลาสติกมาใช้ได้มากเท่าใดก็ยิ่งลดการทรมานสิ่งแวดล้อมได้น้อยลงเท่านั้น
.
โครงการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการลดการใช้ถุงพลาสติก นั่นคือ โครงการ Chula Zero Waste หรือ จุฬาปลอดขยะ ที่รณรงค์ให้คนหันมาใช้ถุงผ้าและงดรับถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ ทั้งร้านค้าสหกรณ์และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 11 แห่งภายในมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถลดจำนวนถุงพลาสติกได้เกือบครึ่งภายในระยะเวลา 3 เดือน จากเดือนละ 130,000 ถุง เหลือราว 70,000 ถุง แต่วิธีที่ได้ผลที่สุดคือการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกราคาถุงละ 2 บาทแทนการแจกฟรี ส่งผลให้ภายใน 1 เดือนสามารถลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกจาก 70,200 ถุง เหลือเพียง 16,700 ถุง ซึ่งสอดคล้องกับ นานาประเทศ ที่ได้ทำการเก็บภาษีถุงพลาสติกนั่นเอง
.
มาร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติกจากเซเว่น อีเลฟเว่น ด้วยวิธีการลดการใช้ ใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และร่วมลงชื่อกับแคมเปญ You love Thailand: Demand 7/11 to stop polluting it. (https://goo.gl/b5KBJ5) หรือท่านใดมีวิธีเจ๋งๆ มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ณ ที่นี้เลยค่ะ
.
Source :
สำรวจเพื่อนร่วมโลก กลยุทธ์ลด “ถุงพลาสติก” บทเรียนนานาชาติ goo.gl/sVbsQB
โครงการ Chula Zero Waste -goo.gl/lfM204
ข้อมูลขยะทะเล จากกรมทรัยากรทางทะเลและชายฝั่ง -goo.gl/7ULLH1
ระยะเวลาการย่อยสลายของขยะแต่ละชนิด -goo.gl/gtYPJT
เลิกใช้ถุงพลาสติก
อย่างที่ทราบกันดีว่าพลาสติกจำเป็นต้องใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย แต่รู้หรือไม่ว่านานถึง 450 ปี หรือคิดง่ายๆ ว่าเป็นมรดกตกทอดยาวนานกว่า 4 ศตวรรษ
.
.
เมื่อปีที่แล้ววารสาร Science ตีพิมพ์งานวิจัยระบุถึงปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นไว้ราว 275 ล้านตัน และขยะเหล่านี้ไหลลงทะเลมากถึง 8 ล้านตัน โดยฐานข้อมูลขยะทะเล จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเทศไทย ปี 2558 ได้แบ่งประเภทขยะไว้ดังนี้ (1)ถุงพลาสติก 13% (2)หลอดเครื่องดื่ม 10% และ (3)ฝาพลาสติก 8% ของปริมาณขยะทะเลทั้ง 50,000-60,000 ตันต่อปี (ขยะพลาสติกมีปริมาณประมาณ 750 ล้านชิ้นต่อปี) ที่ทำให้ประเทศไทยติดอันดับที่ 5 ของโลกในการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากปริมาณขยะทางทะเลเท่านั้น
.
หลายประเทศจึงตั้งเป้าไปที่การกำจัดถุงพลาสติกที่เป็นส่วนประกอบหลักของขยะพลาสติกในทะเล ทั้งทวีปอเมริกา แอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง ที่มีออกมาตรการเพื่อลดจำนวนถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ทั้งการออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก รณรงค์ให้ใช้ถุงแบบใช้ซ้ำได้ การเก็บค่าถุงพลาสติกจากลูกค้า การเก็บภาษีสำหรับการผลิตและการนำเข้าถุงพลาสติก และการเก็บภาษีถุงพลาสติก
.
ยกตัวอย่างประเทศไอร์แลนด์ เริ่มบังคับใช้การจัดการขยะโดยการเก็บภาษีถุงพลาสติก 15 ยูโรเซนต์ต่อใบ เมื่อปี 2544 ซึ่งปีแรกที่เริ่มเก็บภาษี พบว่า สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ 90% จาก 1,200 ล้านใบเหลือ 235 ล้านใบ ทำให้ขยะทั่วประเทศมีปริมาณลดลงอย่างมาก ต่อมาปี 2550 ไอร์แลนด์ขึ้นภาษีถุงพลาสติกเป็น 22 ยูโรเซนต์ หลังที่ยอดการใช้ถุงพลาสติกในช่วงปี 2547-2549 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
.
.
.
บอกรักโลก บอกเลิกถุงพลาสติก
ต่างประเทศออกกฎหมายควบคุมถุงพลาสติก
.
ประเทศไทยเอง ก็ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาจาก "ถุงพลาสติก" ได้พ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารับถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ ซึ่งการรับถุงแต่ละครั้งนั้นเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แจกจ่ายถุงพลาสติกต่อวันถึง 10,000,000 ถุง นั่นหมายความว่าหนึ่งปีเราจะใช้พวกมันคนละประมาณ 25 นาทีเท่านั้น แล้วมันก็จะกลายเป็นขยะภายในประเทศไทย ดังนั้นยิ่งเรางดการรับถุงพลาสติกมาใช้ได้มากเท่าใดก็ยิ่งลดการทรมานสิ่งแวดล้อมได้น้อยลงเท่านั้น
.
โครงการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการลดการใช้ถุงพลาสติก นั่นคือ โครงการ Chula Zero Waste หรือ จุฬาปลอดขยะ ที่รณรงค์ให้คนหันมาใช้ถุงผ้าและงดรับถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ ทั้งร้านค้าสหกรณ์และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 11 แห่งภายในมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถลดจำนวนถุงพลาสติกได้เกือบครึ่งภายในระยะเวลา 3 เดือน จากเดือนละ 130,000 ถุง เหลือราว 70,000 ถุง แต่วิธีที่ได้ผลที่สุดคือการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกราคาถุงละ 2 บาทแทนการแจกฟรี ส่งผลให้ภายใน 1 เดือนสามารถลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกจาก 70,200 ถุง เหลือเพียง 16,700 ถุง ซึ่งสอดคล้องกับ นานาประเทศ ที่ได้ทำการเก็บภาษีถุงพลาสติกนั่นเอง
.
มาร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติกจากเซเว่น อีเลฟเว่น ด้วยวิธีการลดการใช้ ใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และร่วมลงชื่อกับแคมเปญ You love Thailand: Demand 7/11 to stop polluting it. หรือท่านใดมีวิธีเจ๋งๆ มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ณ ที่นี้เลยค่ะ
.
Source :
.
.
เรียบเรียงบทความโดย พัชริดา พงษปภัสร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
.
 

รับข่าวสาร