• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : มายาคติ ความจริงเรื่องพลังงาน

ธรรมชาติมาหานคร : มายาคติ ความจริงเรื่องพลังงาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ผศ.ประสาท มีแต้ม เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเกษียรอายุมาเป็นนักคิด สิ่งที่อาจารย์สนใจ คือ เรื่องพลังงาน โดยใช้พื้นฐานของความเป็นนักคณิตศาสตร์คำนวนตัวเลขที่มันยากๆ ออกมาเป็นข้อมูล
คำว่า "ยาก" เป็นเรื่องใหญ่ เป็นมายาคติภายในใจเราต่อแนวคิดเรื่อง "พลังงานหมุนเวียน" เราคิดว่ามันมีน้อย ราคาแพง ไม่มีความเสถียร และคิดว่าการเปลี่ยนระบบเป็นเรื่องยาก
แต่วันนี้โลกไม่อนุญาตให้เราไม่เปลี่ยน เพราะว่ามันได้เกิดความสลับสับสน และภัยพิบัติตามมามากมาย ซึ่งอาจารย์ประสาทให้ความเห็นว่าสาเหตุมาจากเรื่องโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่มาจากการใช้น้ำมันมากเกินไป
ทางออกวันนี้ คือ การเมืองต้องเปลี่ยน คำว่า "ยาก" ต้องเอามาช่วยกันทำให้มันง่าย จะทำอย่างไรที่จะให้ต้นไม้ใบหญ้าเป็นผู้ผลิต ซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานชีวมวล หรือใช้ระบบเหมือนใบไม้ผลิต คือ เอาแสงแดดมาแปลเป็นพลังงานแล้วใช้ได้เลย
ผม และเพื่อนบ้านเป็นผู้ผลิตและใช้พลังงานที่ตัวเองผลิต ผลิตได้มากใช้น้อยก็ส่งขายถ้าทุกหลังคาบ้านทำแบบนี้ ทุกมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ศูนย์ราชการ วัด รัฐสภา ทุกๆ ที่ร่วมกันผลิต พลังงานก็จะมีมากพอความต้องการ
และถ้าเราทำอย่างนี้กันทั่วโลก ผมคิดว่าภัยพิบัติก็คงลดลง และสงครามโลกก็คงยุติลง
พลังงานผศ.ประสาท มีแต้ม เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเกษียรอายุมาเป็นนักคิด สิ่งที่อาจารย์สนใจ คือ เรื่องพลังงาน โดยใช้พื้นฐานของความเป็นนักคณิตศาสตร์คำนวนตัวเลขที่มันยากๆ ออกมาเป็นข้อมูล

คำว่า "ยาก" เป็นเรื่องใหญ่ เป็นมายาคติภายในใจเราต่อแนวคิดเรื่อง "พลังงานหมุนเวียน" เราคิดว่ามันมีน้อย ราคาแพง ไม่มีความเสถียร และคิดว่าการเปลี่ยนระบบเป็นเรื่องยาก

แต่วันนี้โลกไม่อนุญาตให้เราไม่เปลี่ยน เพราะว่ามันได้เกิดความสลับสับสน และภัยพิบัติตามมามากมาย ซึ่งอาจารย์ประสาทให้ความเห็นว่าสาเหตุมาจากเรื่องโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่มาจากการใช้น้ำมันมากเกินไป
.
.

ประสาท มีแต้ม
.
.
ทางออกวันนี้ คือ การเมืองต้องเปลี่ยนคำว่า "ยาก" ต้องเอามาช่วยกันทำให้มันง่าย จะทำอย่างไรที่จะให้ต้นไม้ใบหญ้าเป็นผู้ผลิต ซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานชีวมวล หรือใช้ระบบเหมือนใบไม้ผลิต คือ เอาแสงแดดมาแปลเป็นพลังงานแล้วใช้ได้เลย

ผม และเพื่อนบ้านเป็นผู้ผลิตและใช้พลังงานที่ตัวเองผลิต ผลิตได้มากใช้น้อยก็ส่งขายถ้าทุกหลังคาบ้านทำแบบนี้ ทุกมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ศูนย์ราชการ วัด รัฐสภา ทุกๆ ที่ร่วมกันผลิต พลังงานก็จะมีมากพอความต้องการ

และถ้าเราทำอย่างนี้กันทั่วโลก ผมคิดว่าภัยพิบัติก็คงลดลง และสงครามโลกก็คงยุติลง
.
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน มายาคติ ความจริงเรื่องพลังงาน
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร