• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 2

ธรรมชาติมาหานคร : กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร : กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 2
ผมคิดว่าพลังทางสิ่งแวดล้อมเป็นพลังศรัทธาที่น่าสนใจของมนุษยชาติ ธรรมชาติอยู่กับมนุษยชาติมานานหลายชั่วอายุคน ซึ่งคนในรุ่นผม เจนเนอเรชั่น เอกซ์ ได้ทำร้ายโลกกันมากยาวนานจากสงคราม จากระบบทุนนิยม ระบบอุตสาหกรรม หรือจากทุกสิ่งอย่างที่กลืนกินทรัพยากร วัตถุประสงค์เพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สร้างความสะดวกสบาย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเวลาผ่านมา 40 ปี โลกทรุดโทรมลงอย่างมาก
ขณะเดียวกันมีสิ่งที่สวนทางขึ้นมากับความเจริญ สิ่งนั้นคือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ค่อยๆทยอยเกิดขึ้น มีทั้งในและต่างประเทศ ผมคิดว่ากลุ่มใบไม้เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่จะเป็นรูปแบบในการที่เกิดจิตอาสา แล้วเดินเข้ามาทำงาน โดยมีปัจจัยสำคัญคือ มีคนที่มีความพร้อมและมีความแน่วแน่เสียสละตัวเองเสียสละชีวิตมาอยู่เป็นศูนย์กลาง และคิดหาแนวร่วมเครือข่ายการทำงาน
ในประเทศไทยคงจะไม่ใช่มีแค่กลุ่มใบไม้เพียงกลุ่มเดียว ผมเชื่อว่ารูปแบบการทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อม รูปแบบของกลุ่มใบไม้และกลุ่มที่มีจิตอาสาแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ผมคิดหากจะทำประเทศให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในอนาคตต้องฝากไว้กับคนเหล่านี้
#กลุ่มใบไม้ , ธรรมชาติ , กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , พลังทางสิ่งแวดล้อม , กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ
กลุ่มใบไม้
ผมคิดว่าพลังทางสิ่งแวดล้อมเป็นพลังศรัทธาที่น่าสนใจของมนุษยชาติ ธรรมชาติอยู่กับมนุษยชาติมานานหลายชั่วอายุคน ซึ่งคนในรุ่นผม เจนเนอเรชั่น เอกซ์ ได้ทำร้ายโลกกันมากยาวนานจากสงคราม จากระบบทุนนิยม ระบบอุตสาหกรรม หรือจากทุกสิ่งอย่างที่กลืนกินทรัพยากร วัตถุประสงค์เพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สร้างความสะดวกสบาย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเวลาผ่านมา 40 ปี โลกทรุดโทรมลงอย่างมาก

ขณะเดียวกันมีสิ่งที่สวนทางขึ้นมากับความเจริญ สิ่งนั้นคือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ค่อยๆทยอยเกิดขึ้น มีทั้งในและต่างประเทศ ผมคิดว่ากลุ่มใบไม้เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่จะเป็นรูปแบบในการที่เกิดจิตอาสา แล้วเดินเข้ามาทำงาน โดยมีปัจจัยสำคัญคือ มีคนที่มีความพร้อมและมีความแน่วแน่เสียสละตัวเองเสียสละชีวิตมาอยู่เป็นศูนย์กลาง และคิดหาแนวร่วมเครือข่ายการทำงาน
.
.
กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 1
.
.
ในประเทศไทยคงจะไม่ใช่มีแค่กลุ่มใบไม้เพียงกลุ่มเดียว ผมเชื่อว่ารูปแบบการทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อม รูปแบบของกลุ่มใบไม้และกลุ่มที่มีจิตอาสาแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ผมคิดหากจะทำประเทศให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในอนาคตต้องฝากไว้กับคนเหล่านี้
.
.
กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 1
.
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน ลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
.
.
 

รับข่าวสาร