• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] หัวข้อบรรยายเรื่องสิ่งแวดล้อม ในงาน สัมมนาเครือข่ายนศ.กับงานอนุรักษ์ฯ

[VIDEO] หัวข้อบรรยายเรื่องสิ่งแวดล้อม ในงาน สัมมนาเครือข่ายนศ.กับงานอนุรักษ์ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภ17-18 ก.ย. 2559 มูลนิธิสืบนาคะเถียร และ กลุ่มใบไม้ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา กับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยได้เชิญกลุ่มชมรมนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศไทยเข้ามาร่วมงานกว่า 37 กลุ่ม จำนวนกว่า 100 คน เข้าค่ายสัมมนาเป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ที่โรงแรมวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ดอนเมือง พร้อมใช้โอกาสนี้ก่อตั้ง เครือข่ายนักศึกษากับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต


กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนักสิ่งแวดล้อมรุ่นพี่จากหลากหลายสาขาและองค์กรมาร่วมให้ความรู้ ประกอบไปด้วย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร, หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย), วัชรบูล ลี้สุวรรณ นักแสดงและช่างภาพสัตว์ป่า, สมิธ สูติบุตร ช่างภาพสัตว์ป่า, .ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, อังคณา เมฆวิลัย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว และ นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา .เชียงใหม่

จากเวทีบรรยายดังกล่าว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ความรู้ ผู้สนใจสามารถรับชมได้ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่างนี้
.
.

ศศิน เฉลิมลาภ
.
.

กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาฯ ครั้งที่ 1 - ศศิน เฉลิมลาภ ดูรายละเอียด
งานวิจัยสัตว์ป่า สู่ งานธรรมชาติศึกษา - อังคณา เมฆวิลัย ดูรายละเอียด
งานถ่ายภาพสัตว์ป่ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ - วัชรบูล ลี้สุวรรณ ดูรายละเอียด
งานถ่ายภาพสัตว์ป่ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ - สมิทธิ์ สูติบุตร ดูรายละเอียด
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ - หาญณรงค์ เยาวเลิศ ดูรายละเอียด
สิ่งแวดล้อมเมือง - ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ดูรายละเอียด
สิ่งแวดล้อมเมือง - นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ดูรายละเอียด
นิสิตนักศึกษากับขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม - ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ดูรายละเอียด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
NEWS : โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา กับงานอนุรักษ์ธรรมชาติฯ ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียด
รวมพลคนรุ่นใหม่ ร่วมงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียด
นิสิตนักศึกษากับขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม [ตอนที่ 1] ดูรายละเอียด
นิสิตนักศึกษากับขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม [ตอนที่ 2] ดูรายละเอียด

 

ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

 

รับข่าวสาร