• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] 25 ปี สืบ นาคะเสถียร : คำกล่าวเปิดงาน รตยา จันทรเทียร

[VIDEO] 25 ปี สืบ นาคะเสถียร : คำกล่าวเปิดงาน รตยา จันทรเทียร

อีเมล พิมพ์ PDF
มีคำถามว่า 25 ปี ที่สืบ นาคะเสถียรได้จากไปนั้นคุ้มหรือไม่ ถ้านับมาถึงวันนี้ นับถึงทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ ผืนป่ายังอยู่ วันนี้มีผืนป่าเหลืออยู่ 31% โดยประมาณ สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกอยู่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น สิ่งนี้นับว่าคุ้ม แต่กับชีวิตของคนดีๆ คนหนึ่ง คนที่ตั้งใจจริง คนที่เรียกกันว่าหัวหน้าสืบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง...
ดิฉันได้มีโอกาสกลับไปอ่านสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ห้วยขาแข้งก่อนคุณสืบจะเสียสละชีวิต ได้อ่านหนังสือ ก็นึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง ในป่ามีทีมทำงานล่าสัตว์ มีทีมเข้าไปล่า มีอีกทีมตามเข้าไปแล่เนื้อออกมาขาย ไม่ใช่แต่ล่าอย่างเดียวยังเผาป่าเพื่อไล่สัตว์ป่าออกมาให้ล่าได้ง่าย โดยความเป็นจริงที่ได้อ่านจากที่คุณบุหลัน ลันตีเขียนไว้ก่อนที่คุณสืบจะเสียสละชีวิต จะเห็นว่า ในใจของพวกเราทั้งหลายแค่เพียงได้ยินก็ยังรู้สึกสะเทือนใจ แล้วหัวหน้าสืบซึ่งรักทั้งผืนป่า รักทั้งสัตว์ป่า คงรู้สึกเดือนร้อนมากๆ จนกระทั่งว่าเสียสละได้ทั้งชีวิตเพื่อสืบสานชีวิตของผืนป่าและสัตว์ป่า
หลายคนเข้าใจว่าคุณสืบเสียสละชีวิตเป็นเรื่องของข้าราชการคนหนึ่งที่ผิดหวังจากระบบ เป็นที่ชัดเจนว่าหลังจากพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาชีวิตของผืนป่าสัตว์ป่า คุณสืบได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่สูงสุดในกระทรวงว่าให้ทำงานหนักมากกว่านี้ ในขณะที่ลูกน้องที่ทำงานกับคุณสืบบอกไว้ชัดเจนว่า คุณสืบทำงานจนไม่ได้พักอยู่แล้ว ทำงานเต็มที่แล้ว คุณสืบจึงเขียนไว้ว่า ผมทำดีที่สุดแล้ว ผมภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ผมทำ
วันนี้ 25 ปี ให้หลัง ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีว่าคนดีคนหนึ่งที่จากไป ยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกหลานรำลึกถึงการจากไป และยังน่าดีใจที่เรามีรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งจริงๆ ก็ไม่ทันคุณสืบ แต่ก็ได้เข้ามาสืบทอดเจตนา น่ายินดีที่พวกเราทั้งหลายในห้องนี้ ก็ได้มาร่วมกันรำลึกถึงคุณสืบ จะมีใครสักกี่คนที่จากไป 25 ปี แล้ว ยังมีคนระลึกถึง
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พยายามทำงานสืบสานเจตนารมย์ของคุณสืบ มูลนิธิก่อตั้งมา 18 วันหลังจากการคุณสืบสละชีวิต คุณสืบจากไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรก็ตั้งขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2533 เราทำงานสืบสานมาโดยตลอด และไม่ได้ทำงานโดยลำพัง เพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ในห้องนี้และนอกห้องนี้ได้ช่วยกัน จึงทำให้ปณิธานของคนจริงของประเทศไทยคนหนึ่งได้รับการสืบสานต่อ
ขอถือโอกาสนี้เปิดงานรำลึก 25 ปี ของ คุณสืบ นาคะเสถียร และขอให้พวกเราทุกคนร่วมใจ ตราบใดที่เรายังหายใจ เราจะสืบสานเจตนาของคุณสืบ เราจะมีงานรำลึก 30 ปี 35 ปี 50 ปี ต่อไป พร้อมกันนั้นเราจะรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้ให้เหลืออยู่ต่อไป รักษาธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติรักษาเรา
25 ปี สืบ นาคะเสถียรมีคำถามว่า 25 ปี ที่สืบ นาคะเสถียรได้จากไปนั้นคุ้มหรือไม่ ถ้านับมาถึงวันนี้ นับถึงทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ ผืนป่ายังอยู่ วันนี้มีผืนป่าเหลืออยู่ 31% โดยประมาณ สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกอยู่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น สิ่งนี้นับว่าคุ้ม แต่กับชีวิตของคนดีๆ คนหนึ่ง คนที่ตั้งใจจริง คนที่เรียกกันว่าหัวหน้าสืบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง...

ดิฉันได้มีโอกาสกลับไปอ่านสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ห้วยขาแข้งก่อนคุณสืบจะเสียสละชีวิต ได้อ่านหนังสือ ก็นึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง ในป่ามีทีมทำงานล่าสัตว์ มีทีมเข้าไปล่า มีอีกทีมตามเข้าไปแล่เนื้อออกมาขาย ไม่ใช่แต่ล่าอย่างเดียวยังเผาป่าเพื่อไล่สัตว์ป่าออกมาให้ล่าได้ง่าย โดยความเป็นจริงที่ได้อ่านจากที่คุณบุหลัน ลันตีเขียนไว้ก่อนที่คุณสืบจะเสียสละชีวิต จะเห็นว่า ในใจของพวกเราทั้งหลายแค่เพียงได้ยินก็ยังรู้สึกสะเทือนใจ แล้วหัวหน้าสืบซึ่งรักทั้งผืนป่า รักทั้งสัตว์ป่า คงรู้สึกเดือนร้อนมากๆ จนกระทั่งว่าเสียสละได้ทั้งชีวิตเพื่อสืบสานชีวิตของผืนป่าและสัตว์ป่า

หลายคนเข้าใจว่าคุณสืบเสียสละชีวิตเป็นเรื่องของข้าราชการคนหนึ่งที่ผิดหวังจากระบบ เป็นที่ชัดเจนว่าหลังจากพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาชีวิตของผืนป่าสัตว์ป่า คุณสืบได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่สูงสุดในกระทรวงว่าให้ทำงานหนักมากกว่านี้ ในขณะที่ลูกน้องที่ทำงานกับคุณสืบบอกไว้ชัดเจนว่า คุณสืบทำงานจนไม่ได้พักอยู่แล้ว ทำงานเต็มที่แล้ว คุณสืบจึงเขียนไว้ว่า ผมทำดีที่สุดแล้ว ผมภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ผมทำ

รตยา จันทรเมียร

วันนี้ 25 ปี ให้หลัง ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีว่าคนดีคนหนึ่งที่จากไป ยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกหลานรำลึกถึงการจากไป และยังน่าดีใจที่เรามีรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งจริงๆ ก็ไม่ทันคุณสืบ แต่ก็ได้เข้ามาสืบทอดเจตนา น่ายินดีที่พวกเราทั้งหลายในห้องนี้ ก็ได้มาร่วมกันรำลึกถึงคุณสืบ จะมีใครสักกี่คนที่จากไป 25 ปี แล้ว ยังมีคนระลึกถึง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พยายามทำงานสืบสานเจตนารมย์ของคุณสืบ มูลนิธิก่อตั้งมา 18 วันหลังจากการคุณสืบสละชีวิต คุณสืบจากไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรก็ตั้งขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2533 เราทำงานสืบสานมาโดยตลอด และไม่ได้ทำงานโดยลำพัง เพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ในห้องนี้และนอกห้องนี้ได้ช่วยกัน จึงทำให้ปณิธานของคนจริงของประเทศไทยคนหนึ่งได้รับการสืบสานต่อ

ขอถือโอกาสนี้เปิดงานรำลึก 25 ปี ของ คุณสืบ นาคะเสถียร และขอให้พวกเราทุกคนร่วมใจ ตราบใดที่เรายังหายใจ เราจะสืบสานเจตนาของคุณสืบ เราจะมีงานรำลึก 30 ปี 35 ปี 50 ปี ต่อไป พร้อมกันนั้นเราจะรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้ให้เหลืออยู่ต่อไป รักษาธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติรักษาเรา

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง